zhp.pl

Start Aktualności Przesłanie Biskupa Polowego z okazji rocznicy śmierci Małkowskich

Przesłanie Biskupa Polowego z okazji rocznicy śmierci Małkowskich

UDOSTĘPNIJ
, / 318
Przesłanie Biskupa Polowego z okazji rocznicy śmierci Małkowskich

Harcerki i Harcerze,
Serdeczną myślą towarzyszę wszystkim Uczestnikom Mszy św. Sprawowanej dla upamiętnienia współzałożycieli harcerstwa polskiego, w rocznicę ich śmierci.

Życie Olgi i Andrzeja Małkowskich było pełne pasji i miłości do Boga i Ojczyzny. Wychowani w patriotycznych i religijnych rodzinach, w rodzącym się skautingu znaleźli najlepszą metodę i najskuteczniejszy sposób realizacji swoich ideałów, o których Andrzej Małkowski pisał: „Ukochanie i odczucie idei bardziej ją wcieli w życie niż najokrutniejsze regulaminy”.

Andrzej Małkowski był wybitnym instruktorem oraz wychowawcą. Jako wychowanek księdza Kazimierza Lutosławskiego dobrze rozumiał, jakie miejsce w wychowaniu harcerskim zajmuje Bóg i jego prawo. To wobec Boga zawarł z Olgą sakramentalne małżeństwo w 1913 roku w Zakopanem. Tu w górach, gdzie Andrzej i Olga prowadzili prężne skautowe drużyny, przyjęli jako swoje słowa lorda Baden Powella: „Jeżeli nasz skauting miałby być bez Boga, lepiej żeby go nie było”.

Jako młodzi małżonkowie tworzyli harcerstwo, które w ich zamyśle miało być wspólnotą ludzi kochających Ojczyznę. Od początku I wojny światowej Andrzej i Olga ryzykowali życiem dla wywalczenia wolności Polski. Andrzej, wierny rodzącej się Ojczyźnie, zginął przed 100 laty w drodze do Odessy, pełniąc misję wojskową. Olga Drahonowska-Małkowska była wychowawczynią wielu pokoleń instruktorek harcerskich, działaczek światowego skautingu żeńskiego. W latach II wojny światowej i po jej zakończeniu służyła ZHP poza granicami kraju. Do zniewolonej jeszcze Ojczyzny powróciła w 1961 roku i zamieszkała w Zakopanem. Zmarła w 1979 roku i została pochowana na Nowym Cmentarzu w Zakopanem. Nad jej mogiłą zniesiono granitowy pomnik, będący wyrazem wdzięczności dla twórców harcerstwa.

Druhny i Druhowie,
„Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu” – te słowa harcerskiego przyrzeczenia w piękny i heroiczny sposób zrealizowali w swoim życiu Andrzej i Olga Małkowscy. Współczesnemu pokoleniu przypominają oni jakie są fundamenty harcerstwa. Najlepiej uczcicie pamięć tych Harcerskich Małżonków, gdy będziecie wierni złożonemu niegdyś przyrzeczeniu.

Całą harcerską rodzinę obejmuję swoją modlitwą i wszystkim z serca błogosławię.

bp Józef Guzdek
Biskup Polowy Wojska Polskiego
Delegat KEP ds. duszpasterstwa harcerzy

PASSWORD RESET

Zaloguj się