Propozycja programowa "Teczka serdecznej pamięci św. Jana Pawła II"

Jan Paweł II to postać, która znana jest nie tylko harcerkom i harcerzom. Pontyfikat polskiego papieża zapadł w pamięć ludziom różnych pokoleń. Do dziś w wielu rodzinach i w środowiskach harcerskich istnieje w zapomnianych miejscach (szufladach, szafach i w pudełkach na strychu) wiele papieskich pamiątek: zdjęcia, monety, znaczki, okolicznościowe karty i datowniki oraz inne przedmioty. Z czasem ulegają one rozproszeniu i zapomnieniu, bądź leżą zakurzone na strychu lub w piwnicy. Dlatego przygotowaliśmy dla was specjalną propozycję programową, która jest skierowana do wszystkich chcących ocalić od zapomnienia i zniszczenia cenne chwile spędzone przez Wasze rodziny lub środowiska z Janem Pawłem II. Jednocześnie możecie wykorzystać w tej przygodzie metodę harcerską oraz kolekcjonerski, organizacyjny, artystyczny zapał dzieci i młodzieży zrzeszonej w waszych jednostkach. To, co uda się wytropić, wyszperać i ocalić od zapomnienia, zostanie umieszczone w specjalnej Teczce serdecznej pamięci. Pamiątki zostaną uporządkowane i opisane, aby mogły stać się wartościowym dziedzictwem dla kolejnych pokoleń w rodzinach harcerek i harcerzy. Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość - te słowa św. Jana Pawła II będą nam towarzyszyć podczas udziału w ogólnopolskim projekcie "Teczka serdecznej pamięci św. Jana Pawła II". Pragniemy, aby w kolejnym stuleciu istnienia ZHP jednostki harcerskie oddały cześć i pamięć wielkiemu rodakowi, zakładając „Teczki serdecznej pamięci”. Inicjatywa ta nie wymaga specjalnych nakładów i dodatkowych wysiłków. Jest to okazja do wzmocnienia pracy z wartościami duchowymi w drużynach, do zdobywania gwiazdek zuchowych i sprawności harcerskich, do organizowania twórczych form współpracy międzypokoleniowej w środowiskach szczepu, hufca czy innych zespołów harcerskich. Projekt jest inicjatywą inspirującą do działania oddolnego, które może stać się okazją do zastosowania instrumentów metodycznych, jakimi dysponuje harcerski system wychowawczy w rozwoju duchowym i religijnym. W kolekcjonowaniu pamiątek nie należy kierować się zasadą "liczy się ilość", ale przede wszystkim refleksją na temat tego, czego uczył nas Jan Paweł II, jaką mądrość nam przekazał skoro akurat tę pamiątkę kojarzymy z jego obecnością. Więź łącząca kolekcjonerów pamiątek po papieżu ma nam przypominać, abyśmy byli odważni, nie bali się szukać prawdy i starali się pozostać wierni nauczaniu Kościoła oraz ufali Bogu, który nas prowadzi przez życie. Zebrane w teczkach pamiątki mają przypominać o skali dobra, piękna i prawdy, które wydarzyły się na świecie dzięki pontyfikatowi Papieża. Zachęcamy wszystkie jednostki do włączenia się do akcji. Szczegóły zgłoszeń znajdziecie tutaj.