zhp.pl

Start Aktualności Naczelniczka ZHP: Jan Olszewski zarówno jako harcerz Szarych Szeregów, jak i polityk realizował ideał służbie Polsce

Naczelniczka ZHP: Jan Olszewski zarówno jako harcerz Szarych Szeregów, jak i polityk realizował ideał służbie Polsce

UDOSTĘPNIJ
, / 616
Naczelniczka ZHP: Jan Olszewski zarówno jako harcerz Szarych Szeregów, jak i polityk realizował ideał służbie Polsce

Śmierć każdego człowieka jest stratą. Największą dla jego rodziny i bliskich, wszystkich tych, którzy go znali i dzielili z nim życie. Są też śmierci, które poruszają serca nie tylko bliskich. Zostawiają pustkę, której zapełnienie zajmuje wiele lat.

Jan Olszewski był premierem RP od 1991 do 1992 roku. Dla nas, harcerek i harcerzy, szczególnie istotna jest jego działalność w Szarych Szeregach. Jan Olszewski był Zawiszakiem – to najmłodsi spośród harcerzy Szarych Szeregów. Jako Zawiszak brał udział w Powstaniu Warszawskim, podczas którego był łącznikiem na Pradze.

Jan Olszewski zarówno jako harcerz Szarych Szeregów jak i polityk realizował ideał służby Polsce. Swoją działalnością konspiracyjną ryzykował życie dla ojczyzny. Taka postawa zasługuje na szacunek i pamięć. Myśląc o zbliżającym się Dniu Myśli Braterskiej, wspominajmy szczególnie tych, dla których, jak dla Jana Olszewskiego, braterstwo było najwyższą wartością. Niech ich postawa będzie dla nas wzorem.

Rodzinie i bliskim Premiera Olszewskiego w imieniu ZHP składam najszczersze kondolencje.

Czuwaj!
hm. Anna Nowosad – Naczelniczka ZHP

PASSWORD RESET

Zaloguj się