zhp.pl

Start Aktualności Oferta pracy: Graphic Designer

Oferta pracy: Graphic Designer

UDOSTĘPNIJ
, / 800
Oferta pracy: Graphic Designer

Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego poszukuje kandydata na stanowisko Graphic Designera do pracy stacjonarnej w biurze w Warszawie.

Związek Harcerstwa Polskiego jest liczącą ponad 110 tys. członków organizacją wychowawczą dla dzieci i młodzieży. Realizujemy projekty ogólnopolskie, które tworzą warunki do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka. Stawiamy na pracę zespołową, indywidualne podejście i samodzielność. Dołącz do młodego zespołu, który kocha, to co robi.

Do Twoich obowiązków będzie należeć:

 • przygotowywanie grafik na potrzeby komunikacji bieżącej oraz realizowanych projektów (m.in. grafiki do mediów społecznościowych, ulotki, wizytówki, plakaty, bannery reklamowe, kreacje kampanii mailingowych),
 • projektowanie identyfikacji i materiałów na potrzeby wydarzeń,
 • skład publikacji wielostronicowych, zarówno do druku, jak i internetu,
 • przygotowywanie szablonów do modyfikacji dla regionów organizacji,
 • zachowywanie spójności graficznej organizacji.

Wymagania:

 • Gotowość do zatrudnienia od 2 września 2019 r.
 • Swobodne poruszanie się po pakiecie Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign),
 • Doskonała znajomość środowiska MS Office – Word i Power Point
 • Umiejętność pracy z Brandbook’iem,
 • Rozumienie specyfiki projektowania dla potrzeb internetu i druku oraz dla tworzenia graficznych motywów przewodnich (KV),
 • Poczucie estetyki, dbałość o szczegóły, kreatywność,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Samodzielności w organizacji swojej pracy.

Mile widziane:

 • Wcześniejsze doświadczenia na stanowisku Graphic Designera,
 • Multidyscyplinarność,
 • Podstawowa znajomość języka angielskiego,
 • Zainteresowanie najnowszymi trendami w designie,
 • Wychodzenie z inicjatywą, poza schemat, proponowanie nowych rozwiązań,
 • Wyciąganie wniosków i samoaktualizacja.

Oferujemy:

 • Stałe wynagrodzenie w zależności od umiejętności,
 • Umowa o pracę lub inną preferowaną formę rozliczenia,
 • Biurko w samym sercu Warszawy (okolice Placu Trzech Krzyży),
 • Narzędzia do pracy,
 • Możliwość wykorzystania Twoich umiejętności w innych projektach organizowanych w ZHP (oczywiście, jeśli chcesz).

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji oraz portfolio na adres rekrutacja@zhp.pl w terminie do dnia 31.07.2019 r.

Informujemy, że skontaktujemy się z tylko z wybranymi kandydatami.

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Marii Konopnickiej 6 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

KLAUZULA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

1. [Administrator danych] Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Związek Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa („ZHP”).

2. [Inspektor Ochrony Danych] ZHP dokłada starań, aby dane osobowe były przetwarzane w sposób zapewniający zgodność z prawem i bezpieczeństwo. W tym celu ZHP powołał inspektora ochrony danych, z którym może Pan/Pani kontaktować się bezpośrednio:
1) Mailowo pod adresem poczty elektronicznej: zhp-iodo@rt-net.pl
2) Telefonicznie pod numerem telefonu: +48 888 942 222
3. [Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych osobowych]

Pana/Pani dane osobowe, zawarte w załączonym CV oraz w innych dokumentach aplikacyjnych, będą przetwarzane:
1) W celu przeprowadzenia rekrutacji na niniejsze stanowisko pracy; w odniesieniu do danych osobowych wskazanych w art. 221 Kodeksu pracy oraz w przepisach szczególnych podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w odniesieniu do innych danych, które podał Pan/podała Pani dobrowolnie i z własnej inicjatywy, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt 11 RODO); dane będą przechowywane do podjęcia przez ZHP decyzji w sprawie obsadzenia wakującego stanowiska pracy, a jeżeli jeszcze przed jego obsadzeniem okaże się, że Pana/Pani kandydatura nie zostanie przyjęta – do podjęcia przez ZHP decyzji o nieprzyjęciu Pana/Pani kandydatury;
2) W celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podobne stanowiska pracy; podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); dane będą przechowywane przez jeden rok od wyrażenia zgody.

4. [Ujawnianie danych osobowych] Pana/Pani dane osobowe będą udostępnianie operatorom portali rekrutacyjnych (Grupa Pracuj sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).

5. [Prawa osób, których dane osobowe dotyczą] W związku z wykorzystywaniem Pana/Pani danych osobowych może Pan/Pani:
1) żądać dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane, uzyskania kopii danych osobowych oraz do uzyskania istotnych informacji związanych z przetwarzaniem tych danych (na podstawie art. 15 RODO),
2) żądać dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane, uzyskania kopii danych osobowych oraz do uzyskania istotnych informacji związanych z przetwarzaniem tych danych (na podstawie art. 15 RODO),
3) żądać sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (na podstawie art. 16 RODO),
4) żądać usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), jeżeli odpadł cel lub podstawa prawna przetwarzania tych danych (np. jeżeli została cofnięta zgoda) albo jeżeli dane osobowe były wykorzystywane niezgodnie z prawem,
5) żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO) na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych lub na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony Pana/Pani roszczeń;
6) otrzymać dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych (na podstawie art. 20 RODO); może Pan/Pani również żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe; dotyczy to jedynie danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody.

Ma Pan/Pani również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możecie Państwo wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.

Font Resize
Contrast

PASSWORD RESET

Zaloguj się