zhp.pl

Start Aktualności Najważniejsze skautowe odznaki przyznane

Najważniejsze skautowe odznaki przyznane

UDOSTĘPNIJ
, / 669
Najważniejsze skautowe odznaki przyznane

14 wędrowniczek i wędrowników z Chorągwi Białostockiej ZHP zostało uhonorowanych Odznaką Skautów Świata, czyli najwyższym odznaczeniem przyznawanym dla młodzieży w wieku 15-26 lat przez Światową Organizację Ruchu Skautowego (WOSM).

Harcerze i harcerki z 21 Drużyny Wędrowniczej „Ursus” z Goniądza oraz 13 Monieckiej Drużyny Wędrowniczej „Modus Vivendi” z Hufca “Biebrzańskiego” ZHP w Grajewie im. 9 Pułku Strzelców Konnych odbyli 80 godzin służby na rzecz swoich środowisk lokalnych.

121 Drużyny Wędrowniczej „Ursus” współpracowała z Zamkniętym Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym „Promyk”, gdzie organizowali zajęcia harcerskie, gry integracyjne, a także biwak, podczas którego uczyli przydatnych umiejętności związanych z lasem. Harcerki i harcerze z Moniek podjęli także współpracę z Domem Pomocy Społecznej – Domem Kombatanta w Mocieszach, gdzie zorganizowali m.in. akcję pisania kartek świątecznych z życzeniami dla kombatantów, warsztaty z origami, festiwal poezji i piosenki dla mieszkańców domu kombatanta a także zorganizowali pomoc nastawioną na konkretne osoby.

Odznaczone zostały następujące osoby.

13 Moniecka Drużyna Wędrownicza „Modus Vivendi”:

 • pwd. Karolina Polińska,
 • dh. Dominika Polińska,
 • dh. Ewelina Świerzbińska,
 • pwd. Kinga Łabanowska,
 • sam. Aleksandra Skwarko,
 • sam. Natalia Bigda,
 • phm. Magdalena Czerep,
 • dh Krzysztof Dąbrowski,
 • sam. Anna Milewska.

21 Drużyna Wędrownicza „Ursus”:

 • phm. Natalia Olszyńska,
 • pwd. Katarzyna Roszczewska,
 • pwd. Patrycja Popowska,
 • sam. Agnieszka Żylińska,
 • dh Piotr Zawadzki.

„Jestem niezwykle dumny z moich wędrowniczek i wędrowników” – powiedział hm. Grzegorz Skonieczny – tutor SWA (opiekun próby). „Udało im się w czyn przekuć hasło »myśl globalnie, działaj lokalnie« i realnie wpłynąć na swoje społeczności” – dodał.

Odznaki wręczyli: poseł na Sejm RP prof. Henryk Wnorowski , zastępczyni naczelniczki ZHP ds. wychowania hm. Lucyna Czechowska oraz komendant Chorągwi Białostockiej ZHP im. hm. Ryszarda Kaczorowskiego hm. Krzysztof Jakubowski. Wręczenie odznak odbyło się podczas IV Zlotu Drużyn Wędrowniczych Chorągwi Białostockiej ZHP. Do tej pory w Polsce przyznano tylko jedną odznakę, którą otrzymała dh. Małgorzata Leszczyńska z Hufca ZHP Ziemi Sanockiej.

Odznaka Skautów Świata powstała w 2006 roku w ramach podpisanej współpracy pomiędzy ONZ a WOSM, aby aktywnie włączyć się w kampanię Deklaracji Milenijnej Narodów Zjednoczonych. Stworzono ją, aby zachęcić skautów, skautki i młodzież niezrzeszoną do stania się lepszymi obywatelami świata. Edukacyjny cel odznaki współgra z poszukiwaniem metod wywierania dobrego wpływu na społeczeństwo. Aby zdobyć odznakę każdy z uczestników musi zrealizować trzyelementowy program związany z pokojem, rozwojem lub środowiskiem naturalnym. Uczestnik realizując program musi:

 1. Odbyć 21-godzinne szkolenie, podczas którego zapozna się z problemem związanym przynajmniej z jednym z wyżej wymienionych obszarów tematycznych (Odkrycie SWA).
 2. Zrealizować długoterminowy (co najmniej 80-godzinny) projekt społeczny, czyli dobrowolne zobowiązanie, by przyczynić się do rozwiązania problemów związanych z rozwojem, pokojem lub środowiskiem naturalnym (Służba SWA).
 3. Dołączyć do Społeczności SWA, czyli ogólnoświatowej sieci zdobywców Odznaki, by wspomagać i doradzać innym w ich drodze do nagrody.

Więcej informacji na temat idei „Odznaki Skautów Świata” znajduje się w wytycznych programowych zamieszczonych w CBP.

PASSWORD RESET

Zaloguj się