zhp.pl

Start Aktualności Konkurs plastyczny “6 Sierpnia – Dzień Poczt Harcerskich”

Konkurs plastyczny “6 Sierpnia – Dzień Poczt Harcerskich”

UDOSTĘPNIJ
, / 1255
Konkurs plastyczny “6 Sierpnia – Dzień Poczt Harcerskich”

Jesteś harcerką lub harcerzem? Lubisz wykonywać prace plastyczne? Chcesz dowiedzieć się czegoś o poczcie harcerskiej? Jeżeli twoje odpowiedzi są twierdzące, weź udział w konkursie plastycznym na projekt kartki pocztowej o tematyce patriotyczno-harcerskiej pt. „6 sierpnia – Dzień Poczt Harcerskich”.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie projektu kartki pocztowej poświęconej Pocztom Harcerskim Powstania Warszawskiego i Harcerzom-Listonoszom. Konkurs skierowany jest do zuchów (6-10 lat), harcerzy (10-13 lat) i harcerzy starszych (13-16 lat).

Prace konkursowe powinny być wykonywane na papierze technicznym, w formacie A5, jednostronnie, oraz zawierać treści nawiązujące do tematu konkursu. Prace można wykonać następującymi technikami: ołówek, kredka, flamaster, farba (akwarelowa, olejna, akrylowa).

Każdy uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedną pracę. Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • dostarczyć wraz z pracą konkursową oświadczenie zamieszczone na stronie internetowej Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu: www.muzeum.wroclaw.pl
  • dołączyć do pracy informacje o autorze (imię, nazwisko, wiek, telefon kontaktowy do opiekuna jednostki harcerskiej, grupa wiekowa/środowisko harcerskie)

Konkurs organizowany jest przez Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, Pocztę Harcerską nr 28 Wrocław „Szaniec” Chorągwi Dolnośląskiej ZHP im. Stefana Mirowskiego oraz Pocztę Harcerską nr 159 Wrocław III „Harcownicy” Hufca ZHP Wrocław im. Polonii Wrocławskiej. Jego celem jest promowanie wśród harcerzy zainteresowań filatelistycznych oraz historycznych, rozwijanie umiejętności plastycznych i kreatywności harcerzy, krzewienie patriotyzmu oraz poszerzenie wiedzy na temat historii i funkcjonowania Poczty Polskiej, Historii Poczty Powstańczej oraz upamiętnienie uczestników Poczty Powstańczej.

Prace należy nadesłać lub dostarczyć do 6 maja 2019 roku (Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, ul. Z. Krasińskiego 1, 50-954 Wrocław). W przypadku wysyłania prac decyduje data stempla pocztowego. Po upływie tego terminu organizatorzy powołają komisję do oceny prac i przyznania nagród.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 3 czerwca 2019 roku. Nazwiska laureatów zostaną umieszczone na stronie internetowej muzeum (www.muzeum.wroclaw.pl) oraz portalu Facebook.

Laureaci pierwszych trzech miejsc w każdej grupie otrzymają dyplomy i nagrody niespodzianki. Przewidziane są również wyróżnienia. Spośród dzieł laureatów wszystkich trzech grup jury wyłoni najlepszą pracę, która otrzyma tytuł Grand Prix i zostanie wydana w formie okolicznościowej kartki pocztowej przez Pocztę Polską. Wzięcie udziału w konkursie wiąże jednoznacznie z udzieleniem zgody na wykorzystanie pracy do wydania przedmiotowej kartki pocztowej.

Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 6 sierpnia 2019 roku o godzinie 11:00 w Budynku Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Do uczestnictwa we wręczeniu nagród zapraszamy laureatów wraz z opiekunami prawnymi lub przedstawicielami jednostek harcerskich, do których należą nagrodzeni. Wręczeniu nagród towarzyszyć będzie otwarcie wystawy pokonkursowej, na której zaprezentujemy najciekawsze projekty. Prace, które wpłyną na konkurs, stają się własnością Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu i nie będą zwracane autorom. Prosimy o potwierdzenie przybycia telefonicznie (71 3436765) lub mailowo (sekretariat@muzeum.wroclaw.pl) do 22 lipca 2019 roku.

Dodatkowe informacje znajdziecie na stronie internetowejwydarzeniu na Facebooku. Zachęcamy do udziału!

PASSWORD RESET

Zaloguj się