zhp.pl

Start Aktualności InterCamp 2022 w Kujawsko-Pomorskiem!

InterCamp 2022 w Kujawsko-Pomorskiem!

fot. Szymon Zdzieblo
UDOSTĘPNIJ
, / 1317
InterCamp 2022 w Kujawsko-Pomorskiem!

Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Zastępca Prezydenta Miasta Torunia Andrzej Rakowicz oraz Naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego hm. Anna Nowosad i komendant Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP hm. Jerzy Gębara podpisali dzisiaj list intencyjny w sprawie wspólnej organizacji międzynarodowego zlotu InterCamp 2022.

To już pewne, że InterCamp 2022 odbędzie się w Kujawsko-Pomorskiem, w Toruniu. Województwo Kujawsko-Pomorskie przyjęło rolę i tytuł Województwa Gospodarza a Miasto Toruń tytuł Miasta Gospodarza Międzynarodowego Zlotu Skautów InterCamp 2022.

To ogromna i ważna impreza, która ma też dla naszego województwa istotny wymiar promocyjny. Mamy już pewne doświadczenie w organizacji podobnych, kilka lat temu gościliśmy u nas uczestników międzynarodowego zlotu harcerskiego Wicek. To wydarzenie będzie jednak kilka razy większe – powiedział dziennikarzom Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki

Sygnatariusze podpisanego dzisiaj listu zadeklarowali, że podejmą niezbędne czynności w celu zorganizowania w Polsce, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Międzynarodowego Zlotu InterCamp 2022.

W myśl listu intencyjnego Wojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau przyjął na siebie obowiązek koordynowania współpracy z Radą Ministrów oraz centralnymi urzędami państwowymi, uczestnictwa w zlocie przedstawicieli władz państwowych, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego i konsularnego. Przedstawiciel rządu w terenie będzie też nadzorował działania służb administracji rządowej, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestników zlotu.

InterCamp to międzynarodowy zlot skautów organizowany od 1967 roku – co roku gdzie indziej. Harcerze z Polski biorą w nim regularnie udział od 2007 r. W tym roku młodzi ludzie skupieni w organizacjach skautowych spotkają się w holenderskim De Steeg. Międzynarodowy Komitet InterCamp przyznał Związkowi Harcerstwa Polskiego prawo do zorganizowania zlotu w 2022 roku w Polsce. W zlocie w Toruniu będzie uczestniczyło ponad 5 000 skautek i skautów z kilkunastu krajów. Będzie to wspaniała okazja by młodzi ludzie z całej Europy zapoznali się z historią Polski, a w szczególności z historią województwa kujawsko-pomorskiego oraz postacią Mikołaja Kopernika, którego 550. rocznicę urodzin będziemy obchodzić w 2022 roku.

PASSWORD RESET

Zaloguj się