Minister Edukacji Narodowej nadała ZHP uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji „Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi”

ZHP
30/04/2019
~ 1 min czytania
W lipcu 2018 roku Związek Harcerstwa Polskiego złożył wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji "Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi" oraz wnioskował o nadanie uprawnień do jej certyfikowania. Oba wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone. Dnia 23 kwietnia 2019 r. Minister Edukacji Narodowej wydała decyzję, w której nadała Związkowi Harcerstwa Polskiego uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji „Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi”. Zintegrowany System Kwalifikacji działa od 15 stycznia 2016 roku. Jest on odpowiedzią na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce. Dzięki wprowadzeniu systemu opartego na ramie kwalifikacji rośnie liczba osób zainteresowanych formalnym uznawaniem kompetencji i podnoszeniem kwalifikacji, co wpływa nie tylko na sytuację zawodową ludzi, lecz także na ich poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy. Z treścią decyzji można zapoznać się tutaj.