zhp.pl

Start Aktualności Inauguracja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom

Inauguracja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom

UDOSTĘPNIJ
, / 243
Inauguracja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom

To już XXVI edycja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. We wtorek 26 listopada 2019 roku odbyła się uroczysta inauguracja, w której udział wzięli przedstawiciele ZHP. Od samego początku akcji Światło jest przekazywane właśnie na świecach Caritas, a te dwa symbole stały się nieodłącznymi elementami polskiej wigilii.

Świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom stały się nośnikiem wartości przekazywanych w ramach harcerskiej akcji Betlejemskie Światło Pokoju. Płomień, zapalany od wiecznego ognia płonącego w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem, niesiony przez skautów i harcerzy, co roku obiega świat. Symbolizuje jedność, braterstwo i pokój. W Polsce, za sprawą harcerek i harcerzy ze Związku Harcerstwa Polskiego, trafia do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów – w postaci zapalonych świec Caritas.

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linzu,  w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. ZHP organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 roku. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.

Betlejemski Ogień dotrze do Polski już 15 grudnia i zostanie odebrany z rąk słowackich skautów podczas Mszy Świętej w Zakopanem.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom od 20 lat ma charakter ekumeniczny. Obecnie jest prowadzone przez Caritas wspólnie z Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Diakonią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia Eleos.

PASSWORD RESET

Zaloguj się