zhp.pl

Start Aktualności Znak Polski Walczącej: Nie będziemy pisać historii na nowo

Znak Polski Walczącej: Nie będziemy pisać historii na nowo

UDOSTĘPNIJ
, / 3807
Znak Polski Walczącej: Nie będziemy pisać historii na nowo

Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim patriotycznym stowarzyszeniem, które wychowuje kolejne pokolenia młodych osób w duchu wartości zawartych w Prawie Harcerskim. ZHP to organizacja prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli.

W uznaniu postawy oraz zasług naszej organizacji Związkowi Harcerstwa Polskiego powierzona została przez Stowarzyszenie Szarych Szeregów symboliczna opieka nad sztandarem Szarych Szeregów i znakiem Polski Walczącej. To zaszczyt ale też wielka odpowiedzialność.

Możemy ten skarb trzymać w sejfie, patrzeć na niego przez szybkę, ale nie jest to nasza wizja świata. Mając na uwadze potrzeby byłych żołnierzy AK, świadomość, że już wkrótce ich z nami nie będzie, chcemy jak najlepiej wykorzystać ten czas, by codzienna dbałość o historię, polską tradycję, dziedzictwo kulturowe żywo oddziaływała na młodych ludzi.

ZHP rozważa stworzenie programu edukacyjnego zwiększającego świadomość młodych osób o znaczeniu i historii znaku Polski Walczącej, prowadząc w tej sprawie wewnętrzne konsultacje.

Jeżeli ZHP zdecyduje się na uruchomienie takiego programu i portalu edukacyjnego, cały projekt realizowany będzie przy współpracy z różnymi organizacjami pozarządowymi oraz historykami. Akcji, której celem będzie zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat niekwestionowanego dziedzictwa Szarych Szeregów, towarzyszyć będzie nawiązywanie kontaktu z członkami Szarych Szeregów, aby harcerki i harcerze mieli okazję spotkać się ze świadkami historii.

W trakcie prac nad tym projektem odbyło się spotkanie z przedstawicielami Fundacji Obywatele RP, która zwróciła się do nas z bogatą dokumentacją przedstawiającą postępującą komercjalizację Znaku Polski Walczącej. Rozmowa z przedstawicielami fundacji była jednym z wielu impulsów do prac nad tym programem.

Należy przy tym podkreślić, że ZHP będąc organizacją apolityczną nie może i nie chce angażować się w bieżący dyskurs polityczny. Naszym celem jest wychowanie młodego pokolenia. Nie chcemy być wciągani w spory polityczne.

W przypadku podjęcia decyzji o realizacji projektu portalu edukacyjnego, jego treść będzie opracowywana przez ZHP w konsultacji z Muzeum Harcerstwa oraz historykami i instytucjami dokumentującymi dziedzictwo Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów. To te instytucje będą partnerami projektu.

Ze względu na skalę tego działania, uruchomienie tego portalu nie będzie możliwe tego lata. Stworzenie materiału edukacyjnego na wysokim poziomie merytorycznym wymaga pracy, czasu i konsultacji.

1 sierpnia 2018 r. nasze harcerki i harcerze będą tam, gdzie co roku – na Wojskowych Powązkach, na wolskim Cmentarzu Powstania Warszawskiego, w innych miejscach Warszawy, gdzie wspólnie z kombatantami i ostatnimi świadkami historii w Godzinie W uczcimy pamięć tych, którzy zginęli za naszą wolność. W całej zaś Polsce na setkach obozów harcerskich na specjalnych apelach harcerze minutą ciszy uczczą pamięć swoich legendarnych poprzedników – tych, którzy dla Polski pięknie żyli i za Polskę umierali.

Jako Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego ubolewamy, że zamiast zweryfikować informacje u źródła, redakcja jednego z portali posłużyła się treściami korespondencji pomiędzy hm. Lucyną Czechowską a instruktorami jej zespołu po to, by zbudować sensacyjną otoczkę wokół tego projektu i naszego działania. Jest to w naszej ocenie działanie nieprofesjonalne.

hm. Łukasz Czokajło
członek GK ZHP do spraw komunikacji

PASSWORD RESET

Zaloguj się