zhp.pl

Start Aktualności Zlotowe Kuźnie Idei

Zlotowe Kuźnie Idei

UDOSTĘPNIJ
, / 1263
Zlotowe Kuźnie Idei

Kontynuując cykl spotkań konsultacyjnych organizowanych przez Główną Kwaterę ZHP, instruktorów oraz osoby pełniące funkcje instruktorskie zapraszamy na Zlotowe Kuźnie Idei. 

Zlotowa Kuźnia Idei „Próba zucha, harcerza, wędrownika”
7.08.2018 w godz. 19.30-22.00
Centrum konferencyjne
Prowadzący: hm. Marcin Bednarski

Pierwszy wieczór poświęcony został próbom, jakim poddajemy dzieci i młodzież przed złożeniem Obietnicy Zucha, Przyrzeczenia Harcerskiego oraz przed wręczeniem naramiennika wędrowniczego. Jaką funkcję pełni ten instrument w systemie? Jakie są najpopularniejsze trudności w pracy z nim? Co stanowi jego najważniejszy atut? W których aspektach wychowawcy i wychowankowie najczęściej „idą na skróty”?

 

Zlotowa Kuźnia Idei „Kadra wspierająca w badaniach Harcerskiego Instytutu Badawczego”
7.08.2018 w godz. 19:30 – 22:00
Namiot NS
Prowadzący: hm. Tomasz Huk

Od wielu lat w ZHP toczy się dyskusja dotycząca podziału kadry. Czy podział na kadrę wspierającą i wychowawczą jest zasadny? A jeśli tak, to czy kadra wpierająca wychowuje? Jaki odsetek kadry identyfikuje się przede wszystkim z działaniami o charakterze wspierającym wychowanie? Czy kadra wspierająca chce być wspierana przez organizację? Czy osoby takie chcą w sposób szczególny wyróżniać się w naszej organizacji, czy chcą mieć swój własny system identyfikacji? Ta te i wiele innych pytań dowiecie się podczas prezentacji częściowych wyników ankiety, którą skierowaliśmy społeczności tworzącej kadrę wspierającą i instruktorką w ZHP. Zapraszam do dyskusji.

 

Zlotowa Kuźnia Idei “Pożądane postawy zuchów”
8.08.2018 w godz. 19:30-22:00
Namiot NS
prowadząca: hm. Ania Pospieszna

Współczesne czasy nie są łatwe dla tak dużej organizacji jak nasza. Pod ideowymi pojęciami kryje się wiele znaczeń. Warto jednak by organizacja wychowawcza działała spójnie. Jeśli naszym obszarem działań są postawy dzieci i młodzieży to one powinny być znane kadrze ZHP. Podczas zajęć przedstawiony zostanie Katalog Postaw, który zbiera i porządkuje postawy ze wszystkich obowiązujących dokumentów ZHP.Postaramy się również wyznaczyć priorytetowe postawy, nad którymi warto się pochylić.

 

Zlotowe Kuźnie Idei „Różne modele funkcjonowania hufca”
10.08.2018 w godz. 19:30 – 22:00
Centrum Konferencyjne
Prowadząca: hm. Katarzyna Krzak

Dobry hufiec to dobre drużyny. Dobra drużyna to wypadkowa kilku zależności m.in. umiejętności drużynowego, otoczenia społecznego w którym działa, zewnętrznych form wsparcia. Celem działania hufca jest tworzenie warunków do działania jednostek organizacyjnych. Jak to zrobić efektywnie? Jak badać potrzeby drużynowych? Jaki model funkcjonowania hufca wybrać?

 

Zlotowa Kuźnia Idei “Pożądane postawy harcerzy”
10.08.2018 w godz. 19:30-22:00
Namiot NS
prowadząca: hm. Ania Pospieszna

Współczesne czasy nie są łatwe dla tak dużej organizacji jak nasza. Pod ideowymi pojęciami kryje się wiele znaczeń. Warto jednak by organizacja wychowawcza działała spójnie. Jeśli naszym obszarem działań są postawy dzieci i młodzieży to one powinny być znane kadrze ZHP. Podczas zajęć przedstawiony zostanie Katalog Postaw, który zbiera i porządkuje postawy ze wszystkich obowiązujących dokumentów ZHP.Postaramy się również wyznaczyć priorytetowe postawy, nad którymi warto się pochylić.

 

Zlotowa Kuźnia Idei „Gwiazdki i stopnie”
12.08.2018 w godz. 19.30-22.00
Centrum konferencyjne
Prowadzący: phm. Adrian Łukaszewski

Drugi wieczór poświęcony został gwiazdkom zuchowym oraz stopniom harcerskim, starszoharcerskim i wędrowniczym. Jaką funkcję pełni ten instrument w systemie? Jakie są najpopularniejsze trudności w pracy z nim? Co stanowi jego najważniejszy atut? W których aspektach wychowawcy i wychowankowie najczęściej „idą na skróty”?

 

Zlotowa Kuźnia Idei „Drużynowy = pełnoletni instruktor. Czy to możliwe”
12.08.2018 w godz. 19:30 – 22:00
Namiot NS
Prowadzący: hm. Joanna Skupińska

Dostępne dane i badania wskazują, że od 40% do 65% (w zależności od źródła danych i roku) drużynowych nie posiada stopnia instruktorskiego a co za tym idzie niezbędnego poziomu dojrzałości do kierowania pracą wychowawczą. Sytuacja, którą Statut ZHP określa mianem wyjątkowej, stała się nagminną praktyką, stawiającą pod znakiem zapytania skuteczność realizacji Misji ZHP. XL Zjazd ZHP zobowiązał Główną Kwaterę ZHP do podjęcia kompleksowych działań, mających na celu zwiększenie liczby instruktorów w gronie osób pełniących funkcję drużynowego ZHP, jak również wskazał za istotne przeprowadzenie ogólnozwiązkowej dyskusji nad podniesieniem minimalnego wieku drużynowego. Zlot ZHP zgromadzi w jednym miejscu przekrój kadry z całej Polski, co czyni go doskonałym miejscem na rozpoczęcie tej ważnej debaty. Do dyskusji zapraszamy szczególnie drużynowych i kadrę hufców, instruktorów wspierających drużynowego w codziennej służbie –

wspólnie spróbujemy zdiagnozować przyczyny problemu, podzielimy się doświadczeniem i dobrymi praktykami , wykujemy pomysły na rozwiązania.

 

Zlotowa Kuźnia idei „Sprawności i uprawnienia”
13.08.2018 w godz. 19.30-22.00
Centrum konferencyjne
Prowadzący: phm. Aleksandra Golecka

Trzeci wieczór poświęcony został zuchowym sprawnościom indywidualnym, sprawnościom jedno-, dwu- i trzygwiazdowym, a także uprawnieniom państwowym i sprawnościom mistrzowskim. Nie zabraknie także wątków specjalnościowych, w tym specjalnościowych sprawności i odznak. Jaką funkcję pełnią ten instrumenty w systemie? Jakie są najpopularniejsze trudności w pracy z nimi? Co stanowi ich najważniejszy atut? W których aspektach wychowawcy i wychowankowie najczęściej „idą na skróty”?

 

Zlotowa Kuźnia Idei “Pożądane postawy harcerzy starszych”
13.08.2018 w godz. 19:30-22:00
Namiot NS
prowadząca: hm. Marcin Bednarski

Współczesne czasy nie są łatwe dla tak dużej organizacji jak nasza. Pod ideowymi pojęciami kryje się wiele znaczeń. Warto jednak by organizacja wychowawcza działała spójnie. Jeśli naszym obszarem działań są postawy dzieci i młodzieży to one powinny być znane kadrze ZHP. Podczas zajęć przedstawiony zostanie Katalog Postaw, który zbiera i porządkuje postawy ze wszystkich obowiązujących dokumentów ZHP.Postaramy się również wyznaczyć priorytetowe postawy, nad którymi warto się pochylić.

 

Zlotowa Kuźnia idei „Zbiorowe instrumenty metodyczne”
14.08.2018 w godz. 20.30-22.30
Centrum konferencyjne
Prowadzący: phm. Jakub Lasek

Czwarty wieczór poświęcony został zuchowym sprawnościom zespołowym, harcerskim zadaniom zespołowym, projektom starszoharcerskim i wędrowniczym znakom służb. Jaką funkcję pełnią ten instrumenty w systemie? Jakie są najpopularniejsze trudności w pracy z nimi? Co stanowi ich najważniejszy atut? W których aspektach wychowawcy i wychowankowie najczęściej „idą na skróty”?

 

Zlotowa Kuźnia Idei “Pożądane postawy wędrowników”
13.08.2018 w godz. 20:30-22:30
Namiot NS
prowadząca: hm. Marcin Bednarski

Współczesne czasy nie są łatwe dla tak dużej organizacji jak nasza. Pod ideowymi pojęciami kryje się wiele znaczeń. Warto jednak by organizacja wychowawcza działała spójnie. Jeśli naszym obszarem działań są postawy dzieci i młodzieży to one powinny być znane kadrze ZHP. Podczas zajęć przedstawiony zostanie Katalog Postaw, który zbiera i porządkuje postawy ze wszystkich obowiązujących dokumentów ZHP.Postaramy się również wyznaczyć priorytetowe postawy, nad którymi warto się pochylić.

Font Resize
Contrast

PASSWORD RESET

Zaloguj się