zhp.pl

Start Aktualności ZHP na spotkaniu Międzynarodowej Katolickiej Konferencji Skautingu

ZHP na spotkaniu Międzynarodowej Katolickiej Konferencji Skautingu

UDOSTĘPNIJ
, / 833
ZHP na spotkaniu Międzynarodowej Katolickiej Konferencji Skautingu

W dniach 15-18 listopada 2018 roku w Antwerpii odbyło się niezwykłe spotkanie Międzynarodowej Katolickiej Konferencji Skautingu regionu Europejsko-Śródziemnomorskiego (ICCS-EM). Głównym celem spotkania było przygotowanie propozycji nowej strategii działania Konferencji. W pracach uczestniczyło wiele reprezentacji organizacji członkowskich, w tym gronie nie zabrakło delegacji ZHP.

W trakcie spotkań uczestnicy mieli okazję odbyć wideokonferencję z o. João Wilkes Chagasem, szefem Sektora Młodzieży watykańskiej dykasterii ds. świeckich, rodziny i życia oraz wysłuchać wielu prezentacji, między innymi członka Światowego Komitetu Skautowego WOSM Jo Demana i sekretarza generalnego ICCS Christiana Larcher.

Konsultacje były bardzo owocne i miały pozytywny wpływ na finalne efekty pracy delegatów.

Konferencja okazała się świetną okazją do wymiany doświadczeń związanych z rozwojem duchowym i religijnym w organizacjach członkowskich oraz przeprowadzenia spotkania subregionów, w tym Europy Środkowej, w której uczestniczyliśmy wraz z reprezentacjami Czech, Węgier, Słowacji i Słowenii.

Oprócz prac nad planem strategicznym mieliśmy okazję zaprezentować Europejskie Jamboree 2020 oraz ogłosić naszą gotowość do organizacji najbliżej konferencji ICCS-EM w listopadzie 2019 roku w Polsce.

Liczymy, że czas spędzony w Antwerpii zaowocuje nowymi rozwiązaniami w wychowaniu duchowym i religijnym, a przyszły plan strategiczny wesprze pracę naszych instruktorów.

Międzynarodowa Katolicka Konferencja Skautingu (ICCS, ang. International Catholic Conference of Scouting) to forum wymiany doświadczeń i dyskusji nad kierunkami rozwoju i doskonalenia programu organizacji skautowych, których członkami są katolicy. Do ICCS należą organizacje będące członkami Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM). 

W Polsce członkiem ICCS jest Związek Harcerstwa Polskiego.

Z Antwerpii – phm. Patryk Czerech, współpracownik Wydziału Wychowania Duchowego i Religijnego Głównej Kwatery ZHP

PASSWORD RESET

Zaloguj się