zhp.pl

Start Aktualności Zapraszamy na Ukraińsko-Polskie Forum Wędrownicze

Zapraszamy na Ukraińsko-Polskie Forum Wędrownicze

UDOSTĘPNIJ
, / 1234
Zapraszamy na Ukraińsko-Polskie Forum Wędrownicze

Ogłaszamy nabór na Ukraińsko-Polskie Forum Wędrownicze, organizowane przez Organizację Skautów Ukrainy – liczba miejsc ograniczona (20).

Termin wydarzenia: 24-28 października 2018 r.

Miejsce: 40 km od Kijowa (osiedle miejskie Brodzianka w obwodzie kijowskim, sanatorium „Smena”)

Odpłatność: organizatorzy pokrywają koszty

 • zakwaterowania,
 • wyżywienia,
 • transportu z Kijowa na miejsce, w którym odbędzie się forum,
 • zapewniają też zwrot części kosztów podróży w wysokości 1500 hrywien na osobę (190-200 PLN).

Warunki uczestnictwa:

 • wiek uczestników: 18-35 lat
 • znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację
 • doświadczenie wędrownicze (członkowie drużyn wędrowniczych, byli członkowie drużyn wędrowniczych, osoby posiadające doświadczenie w pracy z wędrownikami, osoby zajmujące się kształceniem na poziomie wędrowniczym)

Zgłoszenia przyjmujemy do 2 października (23:59) drogą mailową na adres: katarzyna.greczycho@zhp.net.pl. W zgłoszeniu należy podać:

 • imię i nazwisko
 • datę urodzenia
 • krótki opis doświadczenia wędrowniczego i zagranicznego
 • Dodatkowo prosimy o dołączenie do zgłoszenia opinii komendanta hufca oraz chorągwianego pełnomocnika ds. zagranicznych.

Celem spotkania jest wymiana doświadczeń, wiedzy i problemów z jakimi borykają się wędrownicy z obu organizacji, jak również zacieśnianie współpracy polsko-ukraińskiej, poznanie zwyczajów i kultury kraju partnerskiego. Spotkanie prowadzone będzie w formie warsztatowej. W trakcie spotkania uczestnicy będą pracować nad wspólnie wymyślonymi inicjatywami, które następnie będą mogli zrealizować w swoim środowisku lokalnym. W warsztatach udział weźmie łącznie 40 skautów z Polski i Ukrainy. Rezultatem projektu będą wspólnie opracowane projekty inicjatyw, które dzięki nawiązanym partnerstwom będą mogły znaleźć kontynuację w przyszłości.

Osoba kontaktowa:

phm. Katarzyna Greczycho

Zespół ds. Europy Wschodniej i Współpracy Pozaeuropejskiej WZA

katarzyna.greczycho@zhp.net.pl

Font Resize
Contrast

PASSWORD RESET

Zaloguj się