zhp.pl

Start Aktualności Wyniki ewaluacji „Systemu pracy z kadrą”

Wyniki ewaluacji „Systemu pracy z kadrą”

fot. Agnieszka Madetko-Kurczab
UDOSTĘPNIJ
, / 826
Wyniki ewaluacji „Systemu pracy z kadrą”

Kadra jest najcenniejszym kapitałem Związku Harcerstwa Polskiego. Realizuje główne cele i założenia organizacji. Sprawne zarządzanie potencjałem kadrowym oraz doskonalenie kadry jest warunkiem rozwoju ZHP i realizacji misji Związku. „System pracy z kadrą” jest ogólnozwiązkowym standardem regulującym sposób pracy z kadrą w Związku Harcerstwa Polskiego. Określa cele, zasady, obszary,  elementy  i zawiera najważniejsze narzędzia pracy z kadrą oraz sposoby ewaluacji funkcjonowania systemu.

Celem jego ewaluacji jest określenie skuteczności i jakości wdrożenia systemu pracy z kadrą w harcerskich komendach oraz zgodność tych działań z kierunkami pracy z kadrą.  Główna Kwatera odpowiada za szczegółowe narzędzie określające wskaźniki – ilościowe i jakościowe oceny systemu, tak aby możliwa była ich analiza porównawcza. Dane z ewaluacji są zbierane corocznie na poziomie wszystkich harcerskich komend.

Główna Kwatera ZHP zachęca do zapoznania się z wynikami ewaluacji „Systemu pracy z kadrą”.

 

 

 

PASSWORD RESET

Zaloguj się