zhp.pl

Start Aktualności WAGGGS zaprasza wędrowniczki i instruktorki do zespołu Advocacy Champions

WAGGGS zaprasza wędrowniczki i instruktorki do zespołu Advocacy Champions

UDOSTĘPNIJ
, / 1068
WAGGGS zaprasza wędrowniczki i instruktorki do zespołu Advocacy Champions

Czy kiedykolwiek myślałaś o reprezentowaniu WAGGGS na posiedzeniu ONZ w Nowym Jorku? Teraz masz szansę!

WAGGGS wprowadza nowy sposób typowania swoich przedstawicielek do różnych inicjatyw i ciał, między innymi działających na najwyższym szczeblu, jak Komisja Statusu Kobiet (Commission on the Status of Women) przy ONZ. Powstanie sieć pod nazwą Advocacy Champions.

Sieć będzie obejmować 10 dziewcząt z całego świata (plus dwie członkinie zapasowe). Członkinie zespołu będą rzeczniczkami i propagatorkami praw dziewcząt na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Wśród kryteriów, które powinny spełniać kandydatki, jest wiek 18-30 lat, bardzo dobre opanowanie języka angielskiego, zainteresowanie, by nie powiedzieć pasjonowanie się, problematyką zrównoważonego rozwoju i równouprawnienia kobiet, m.in. na rynku pracy czy w edukacji oraz pogłębiona znajomość programów WAGGGS, takich jak Stop the Violence czy Action on Body Confidence.

Zgłoszenia do 4 listopada. Konieczna jest rekomendacja Komisarki Zagranicznej ZHP, dlatego osoby zainteresowane prosimy o uprzedni kontakt z Wydziałem Zagranicznym GK.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej: https://bit.ly/2yKeMCC

#TeamGirl #ForHerWorld #GirlLeaders

 

PASSWORD RESET

Zaloguj się