zhp.pl

Start Woda Uczciliśmy stulecie powstania Marynarki Wojennej!

Uczciliśmy stulecie powstania Marynarki Wojennej!

UDOSTĘPNIJ
, / 372
Uczciliśmy stulecie powstania Marynarki Wojennej!

W sobotę 19 maja, na pokładzie s/y Zawisza Czarny uczciliśmy stulecie utworzenia Marynarki
Wojennej. Oddaliśmy hołd polskim marynarzom w roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości składając wiązankę kwiatów w wody Zatoki Gdańskiej. Krótką modlitwę odmówił
Duszpasterz Ludzi Morza o. Edward Pracz.

W uroczystym rejsie wziął udział m.in. Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, dyrektor Muzeum
Marynarki Wojennej Tomasz Miegoń i przedstawiciel dowódcy III Flotylli Okrętów kmdr ppor. Maciej
Osika. Na pokładzie nie zabrakło samych harcerzy, na czele z Naczelniczką Związku Harcerstwa
Polskiego hm. Anną Nowosad. Obecne były także reprezentacja Chorągwi Stołecznej oraz harcerze
Chorągwi Gdańskiej z hufców Tczew, Wejherowo, Sopot, Gdańsku Wrzeszcz- Oliwa i Gdańsk Portowa.
Centrum Wychowania Morskiego Związku Harcerstwa Polskiego, organizator uroczystości i armator
„Zawiszy Czarnego” od lat aktywnie propaguje tradycje morskie i bierze udział w upamiętnianiu
ważnych dla Polski wydarzeń i postaci związanych z morską historią Polski.

– Pierwszym kapitanem drugiego „Zawiszy Czarnego” był komandor Bolesław Romanowski, słynny
podwodniak, dowódca ORP „Błyskawica”. Pozostawił on swój ślad w naszym żaglowcu, chociażby w
organizacji pracy – mówił hm. Rafał Klepacz, prezes Fundacji CWM ZHP. Zwrócił też uwagę na fakt, że
wielu marynarzy i oficerów wywodzi się z harcerstwa.

Głos zabrała również Naczelniczka ZHP, podkreślając wagę wychowania wodnego i pamięci o naszym
związku z morzem dla harcerstwa oraz społeczeństwa polskiego. Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich
mówił o tym, jak ważne jest, aby w stulecie niepodległości pamiętać i modlić się za marynarzy
służącym na okrętach, gotowych bronić morza i poświęcić życie za ojczyznę.
O godzinie 12.20 wiązanki kwiatów znalazły się w wodach Zatoki Gdańskiej, złożone przez
instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego.

PASSWORD RESET

Zaloguj się