zhp.pl

Start Aktualności Zapraszamy na szkolenie trenerskie SWA

Zapraszamy na szkolenie trenerskie SWA

UDOSTĘPNIJ
, / 1396
Zapraszamy na szkolenie trenerskie SWA

W dniach 13-15 kwietnia w Toruniu odbędzie się szkolenie trenerskie do programu Odznaki Skautów Świata (Scouts of the World Award).

Uczestnicy nauczą się, jak planować i przeprowadzać Odkrycie SWA oraz jak wspierać podopiecznych w realizacji Służby SWA. Dodatkowo będą mieli okazję do spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, których działalność związana jest z obszarami, jakimi zajmuje się program Odznaki SWA – pokój, rozwój i środowisko naturalne. Absolwenci szkolenia będą mogli samodzielnie organizować Odkrycia SWA oraz pełnić funkcję Tutora SWA, czyli opiekuna nad projektami Służb SWA.

Koszt szkolenia 60 zł.

Zgłoszenia do 30 marca 2018 roku.

Dalsze szczegóły gajusz@zhp.net.pl

 

 

Odznaka Skautów Świata (Scouts of the World Award) to najwyższe wyróżnienie przyznawane dla młodzieży w wieku 15-26 lat przez Światową Organizację Ruchu Skautowego (WOSM). Aby ją zdobyć, każdy zainteresowany musi przejść przez 3 elementy związane z pokojem, rozwojem lub środowiskiem naturalnym:

  • Odbyć 21-godzinne szkolenie, podczas którego zapozna się z problemem związanym przynajmniej z jednym z wyżej wymienionych obszarów tematycznych (Odkrycie SWA).
  • Zrealizować długoterminowy (co najmniej 80-godzinny) projekt społeczny, czyli dobrowolne zobowiązanie, by przyczynić się do rozwiązania problemów związanych z rozwojem, pokojem lub środowiskiem naturalnym (Służba SWA).
  • Dołączyć do Społeczności SWA, czyli ogólnoświatowej sieci zdobywców Odznaki, by wspomagać i doradzać innym w drodze do celu.

PASSWORD RESET

Zaloguj się