zhp.pl

Start Aktualności Szkolenie SWA w Toruniu

Szkolenie SWA w Toruniu

UDOSTĘPNIJ
, / 747
Szkolenie SWA w Toruniu

W dniach 13-15 kwietnia w Toruniu odbyło się szkolenie trenerskie programu SWA. 10 instruktorów z 7 chorągwi uczyło się, czym jest program Odznaki SWA, jak planować i przeprowadzać Odkrycie SWA oraz jak wspierać podopiecznych w realizacji Służby SWA.

Dodatkowo uczestnicy mieli okazję do spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia Tilia zajmującego się problematyką ekologiczną, odbyli warsztaty ekologiczne oraz służbę na rzecz tejże organizacji, a także zasadzili drzewa.

Wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Rex” zwiedzili Fort I Twierdzy Toruń. Mieli również okazję porozmawiać z prezesem Fundacji Zdrowego Życia, a także spróbować różnorakich potraw wegańskich i wegetariańskich przyrządzanych przez tę fundację.

Spotkania te związane były z obszarami, jakimi zajmuje się program Odznaki SWA – pokoju, rozwoju i środowiska naturalnego. Od teraz absolwenci szkolenia mogą samodzielnie organizować Odkrycia SWA oraz pełnić funkcję Tutora SWA, czyli opiekuna nad projektami Służb SWA.

Odznaka Skautów Świata (Scouts of the World Award) to najwyższe odznaczenie przyznawana młodzieży w wieku 15-26 lat przez Światową Organizację Ruchu Skautowego (WOSM).

Aby ją zdobyć każdy zainteresowany musi przejść przez 3 elementy związane z pokojem, rozwojem lub środowiskiem naturalnym.

  1. Odbyć 21h szkolenie, podczas którego zapozna się z problemem związanym przynajmniej z jednym z wyżej wymienionych obszarów tematycznych (Odkrycie SWA).
  2. Zrealizować długoterminowy (co najmniej 80-godzinny) projekt społeczny, czyli dobrowolne zobowiązanie, by przyczynić się do rozwiązania problemów związanych z rozwojem, pokojem lub środowiskiem naturalnym (Służba SWA).
  3. Dołączyć do Społeczności SWA, czyli ogólnoświatowej sieci zdobywców Odznaki, by wspomagać i doradzać innym w ich drodze do odznaczenia.

PASSWORD RESET

Zaloguj się