Stop the Violence Webinar!

ZHP
30/11/2021
~ 3 min czytania

Czy wiecie, że według danych Europejskiego Instytutu Równości Płci jedna na trzy kobiety mieszkające w Unii Europejskiej doświadczyła choć raz w życiu przemocy fizycznej lub seksualnej? Co więcej, jedna na dwie dziewczęta w wieku powyżej 15 roku życia ma za sobą doświadczenie molestowania seksualnego. Wobec tych danych nie sposób przejść obojętnie. WAGGGS, jako globalna organizacja, której celem jest przede wszystkim kreowanie warunków do nieskrępowanego rozwoju potencjału dziewcząt i kobiet nie pozostaje bierna wobec tematu przemocy ze względu na płeć.

Proponowany przez WAGGGS program “Stop the violence” (Tłum. “Stop przemocy”) jest globalną kampanią prowadzoną nieustannie przez WAGGGS na całym świecie. Jej punktem kulminacyjnym każdego roku jest właśnie 16 dni aktywizmu. (więcej informacji i materiałów związanych z programem znajdziecie na stronie wagggs: http://bityl.pl/wvDqQ ).

16 Dni Aktywizmu Przeciwko Przemocy ze względu na płeć to coroczna międzynarodowa kampania, która rozpoczyna się 25 listopada, w Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, i trwa do 10 grudnia, Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Tutaj można zobaczyć jak w tej kampanii biorą udział skautki i skauci z różnych krajów: https://m.facebook.com/wagggsworld/

W tym roku, obok zachęcania do podejmowania takich działań, jak zdobywanie wiedzy, prowadzenie kampanii informacyjnych czy też rzecznictwo w sprawie systemowych rozwiązań mających chronić przed przemocą ze względu na płeć, Europejski Region WAGGGS zaprasza do udziału w seminarium, które pomoże każdemu i każdej z nas lepiej zrozumieć problem oraz poszukać propozycji działań, jakie możemy podjąć, realizując harcerski program.

Spotkanie prowadzone będzie przez światowej sławy naukowca i aktywistę profesora Roberta Jensena. Podczas seminarium spróbujemy poszukać odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób skutecznie włączać chłopców i mężczyzn w działania mające na celu ochronę dziewcząt i kobiet przed jakimikolwiek formami przemocy.

Seminarium odbędzie się w środę, 8 grudnia 2021 roku, w godzinach 19.00 - 20.45, z czego pierwsza godzina będzie wykładem, a kolejnych 45 minut będzie poświęconych na nieformalną dyskusję z panem profesorem. Do udziału w nim zachęcamy wszystkich - zarówno kobiety, jak i mężczyzn powyżej 16. roku życia. Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić formularz rejestracyjny:

https://www.eventbrite.co.uk/e/wagggs-stop-the-violence-webinar-boys-will-be-boys-tickets-207536726937?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=escb

Dodatkowo działający w ramach Wydziału Zagranicznego zespół (Zespół ds. WAGGGS), wspierający działania komisarki zagranicznej ZHP hm. Moniki Dreik, ma także ogromną prośbę o to, aby wszystkie osoby, które zdecydują się na udział w tym spotkaniu dały znać mailowo: ic_wagggs@zhp.pl z kopią do właściwego pełnomocnika komendanta chorągwi ds. zagranicznych. Pozwoli to na krótkie podsumowanie i zebranie wniosków oraz rozmowę na temat tego czy i w jaki sposób będziemy mogli dalej pracować z tematem przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć w ZHP.