zhp.pl

Start Aktualności W Gdańsku trwa spotkanie zespołów finansowych

W Gdańsku trwa spotkanie zespołów finansowych

UDOSTĘPNIJ
, / 496
W Gdańsku trwa spotkanie zespołów finansowych

W Domu Harcerza w Gdańsku trwa spotkanie zespołów finansowych „Zamknięcie roku 2017 w organizacjach pozarządowych”. W 3-dniowym spotkaniu swoje kwalifikacje podnosi ponad 40 reprezentantów 19 jednostek Związku Harcerstwa Polskiego, w tym 13 chorągwi ZHP.

Uczestników oficjalnie powitał Skarbnik ZHP hm. Paweł Marciniak, Główna Księgowa ZHP Hanna Opasińska oraz Komendant Chorągwi Gdańskiej hm. Artur Glebko. Po oficjalnym powitaniu rozpoczęło się szkolenie poświęcone zmianom w rachunkowości, podatkom oraz Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Podczas pierwszej części spotkania Skarbnik ZHP hm. Paweł Marciniak prowadził warsztaty „Efektywność rozwiązań finansowych w działaniu chorągwi i jej jednostek”, podczas których uczestnicy dyskutowali na temat bieżących problemów, z jakimi zmagają się szczepy, hufce i chorągwie. W grupach wypracowali rozwiązania, jakie mogą zostać wdrożone w przyszłości.

Kilkunastogodzinny blok zajęć poprowadził również pan Przemysław Karwowski – biegły rewident PERFECTUM-AUDIT. Jak zapowiedział, przygotował dla uczestników informacje o zmianach w prawie, case study oraz wiele księgowych ciekawostek.

Spotkanie poświęcone jest m.in. takim zagadnieniom jak sprawozdania finansowe za 2017 rok i planowane zmiany w bieżącym roku, polityka rachunkowości, rachunkowość w zakresie realizacji i rozliczeń projektów finansowanych i dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa, inwentaryzacja, Jednolity Plik Kontrolny, podatek dochodowy, podatek od towarów i usług oraz zmiany w ustawie OPP i rozliczaniu 1%.

PASSWORD RESET

Zaloguj się