zhp.pl

Start Woda Śladami biało-czerwonej

Śladami biało-czerwonej

UDOSTĘPNIJ
, / 454
Śladami biało-czerwonej

Śladami biało-czerwonej to projekt Pomorskiego Związku Żeglarskiego, realizowany z okazji obchodów stulecia niepodległości.

Dwa jachty, „Allie” i „Tornado”, pod polską banderą, wypłyną w rejsy po wyspach Północnego Atlantyku z planem odwiedzenia miejsc, w których żyli i przebywali Polacy poza granicami kraju, walczyli i ginęli, prowadzili badania naukowe, działali i tworzyli na niwie kulturalnej, gospodarczej, społecznej i misyjnej. Partnerami i współorganizatorami wyprawy „Śladami Biało-Czerwonej 2018” są: Jachtklub Morski „Roda”, Jacht Klub Marynarki Wojennej „Kotwica”, Akademia Marynarki Wojennej, Fundacja Centrum Wychowania Morskiego Związku Harcerstwa Polskiego, Liga Morska i Rzeczna, Duszpasterstwo Ludzi Morza Centrum „Stella Maris”.

Śladami biało-czerwonej – jacht Allie

Na akwenach i w miejscach pamięci szczególnych w historii Polski, załogi jachtów złożą wieńce i wiązanki kwiatów. W odwiedzanych portach i miejscowościach, uczestnicy rejsu będą dokumentować działalność środowisk polonijnych, wydarzenia kulturalne, osiągnięcia gospodarcze, promujące Polskę i Polaków.
Oferta wyprawy skierowana jest do żeglarzy i młodzieży uczącej się, w wieku 18-26 lat, zrzeszonej w organizacjach Sygnatariuszy Porozumienia, harcerzy, studentów, ludzi którzy kochają morze i chcą stać się częścią tej wielkiej przygody.

Śladami Biało-czerwonej – Trasa

Podstawę załóg stanowią doświadczeni kapitanowie jachtowi i żeglarze z bogatym stażem morskim. W rejsach planowany jest również udział żeglarzy polonijnych i zagranicznych.

Wyprawa rozpoczyna się 06.05 br. oddaniem cum w Gdyni, w pierwszym porcie II Rzeczypospolitej. Zakończenie rejsów obu jachtów planowane jest 2018.10.12 w Gdyni.

Udział w wyprawie spełnia ważny kierunek edukacyjny, przez praktyczne oddziaływanie na młodzież w celach wychowawczych i poznawczych, w warunkach wymagającego środowiska morskiego, ze świadomym zamiarem kształtowania “spiżowych charakterów” Polaków.

Zapisy na rejsy już się zaczęły. Więcej informacji możecie znaleźć na stronie internetowej.

PASSWORD RESET

Zaloguj się