Rusza Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018–2030

Martyna Kowacka
09/11/2018
~ 2 min czytania
Program ten, to nowatorskie wsparcie dla organizacji harcerskich i skautowych, które są strategicznym partnerem państwa w wychowywaniu kolejnych pokoleń. To program, który będzie wspierać cały ruch harcerski w harmonijnym rozwoju młodych Polaków. Dzięki niemu organizacje harcerskie będą mogły zdobyć środki na rozwój kadry instruktorskiej, system szkoleń czy poprawę infrastruktury. Główny celem Programu jest wsparcie kształcenia i działań programowych w organizacjach harcerskich: kształcenie wychowawców i osób niepełnoletnich, praktyki edukacyjne – projekty wychowawcze oraz wsparcie instytucjonalne organizacji harcerskich: wzmocnienie potencjału technicznego dla skutecznej realizacji działań, zapewnienie nowoczesnych usług i materiałów, powołanie rady organizacji harcerskich. „Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030” zakłada wsparcie rozwoju organizacji harcerskich jako strategicznych partnerów państwa w rozwoju i wychowywaniu młodych ludzi. Program realizuje jedno z podstawowych założeń Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, jakim jest skoordynowanie współpracy centralnych organów administracji z organizacjami pozarządowymi. Fundusze w ramach Programu będą rozdysponowywane przez Narodowy Instytut Wolności w ramach konkursów grantowych. By skorzystać ze środków programu Związek Harcerstwa Polskiego, tak jak pozostałe organizacje harcerskie i skautowe, będzie musiał złożyć aplikację do NIW, zgłaszając konkretne działania i przedsięwzięcia realizujące cele projektu. Zadania w ramach obecnej edycji konkursu realizowane będą w latach 2018-2019. Przeznaczono na nie 31 350 000 zł, w tym 16 800 000 zł w 2018 r. i 14 550 000 zł w 2019 r. Zgodnie z regulaminem programu wnioski składa się za pośrednictwem zarządów głównych. W imieniu ZHP wniosek złoży Główna Kwatera ZHP. W tych dniach trwają konsultacje projektu z udziałem komend chorągwi ZHP.