zhp.pl

Start Aktualności Skonsultuj projekt zmiany obowiązującej “Instrukcji gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego”

Skonsultuj projekt zmiany obowiązującej “Instrukcji gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego”

UDOSTĘPNIJ
, / 1610
Skonsultuj projekt zmiany obowiązującej “Instrukcji gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego”

Druhny i Druhowie,
Na wniosek instruktorów Wydziału Wsparcia Specjalnościowego GK ZHP zespół ds. „opcji zero” opracował projekt zmiany obowiązującej Instrukcji gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego, zmieniający zasady funkcjonowania jednostek specjalnościowych (p. 55-69). Zainteresowanych członków kadry ZHP pracujących bezpośrednio lub pośrednio z gromadami i drużynami zapraszamy do przesyłania uwag.

Ponieważ treść obowiązującej Instrukcji ma już 2,5 roku, zapraszamy także do nadsyłania wszelkich innych uwag dotyczących przyjętych w niej rozwiązań oraz jej funkcjonowania w praktyce.

Deklarujemy, że wszystkie uwagi rozważymy i do każdej się odniesiemy. Jeśli jedna ankieta nie pomieści Twoich uwag, wypełnij ją drugi raz, połączymy Twoje odpowiedzi ręcznie.

Prosimy o przesyłanie uwag do dnia 28 października 2018 r. włącznie. 

Ankieta za pośrednictwem której możecie zgłaszać uwagi i propozycje zmian.

Treść instrukcji ze zmianami.

PASSWORD RESET

Zaloguj się