zhp.pl

Start Aktualności Projekt “Aktywni Obywatele Świata” zakończony

Projekt “Aktywni Obywatele Świata” zakończony

UDOSTĘPNIJ
, / 1275
Projekt “Aktywni Obywatele Świata” zakończony

Z końcem grudnia zakończył się realizowany od początku 2015 roku projekt “Aktywni Obywatele Świata” który swoimi działaniami objął 7 krajów: Szkocja, Słowacja, Czechy, Niemcy, Polska, Słowenia, Grecja) oraz partnerstwo z WOSM i WAGGGS.

Projekt opierał się na współpracy organizacji skautowych z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się edukacją globalną. Zakres tematyczny projektu jest silnie związany z Celami Zrównoważonego Rozwoju sformułowanymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Edukacja globalna z kolei to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza jego zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca. Jej celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Jest także globalnym wymiarem edukacji obywatelskiej i obejmuje edukację rozwojową, edukację o prawach człowieka, edukację o zrównoważonym rozwoju, edukację na rzecz pokoju i zapobiegania konfliktom oraz edukację interkulturalną.

Cały dorobek programowy projektu znajduje się na tej stronie. Serdecznie zachęcamy do korzystania, w szczególność i z samoewaluacyjnych narzędzi: Globalnego Kompasu (dla drużyn) oraz Kompasu Indywidualnego. Pomogą Wam one zarówno rozpocząć, jak i rozwijać pracę z edukacją globalną.  Jednym z celów projektu było stworzenie narzędzi, które będą działały także po jego zakończeniu. Cieszymy się, że się to udało!
Do początku roku 2016 projektu prowadzony był przez druhnę Magdalenę Noszczyk, a następnie został przekazany druhnie Aleksandrze Kacprowicz, której od lipca 2016 pomagał druh Maciej Pietrzczyk. Dodatkowo w projekt zaangażowani byli eksperci z organizacji pozarządowych oraz instruktorzy ZHP z całej Polski.

Wszystkich, którzy chcą rozmawiać na temat edukacji globalnej zapraszamy do grupy “Harcerstwo globalnie” na Facebooku. 

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w organizowanych przez nas wydarzeniach i warsztatach!
Zespół AOŚ

Projekt finansowany był ze środków Komisji Europejskiej, a zawarte w powstałych materiałach stwierdzenia i cytaty nie są oficjalnymi stanowiskami ZHP.

 

PASSWORD RESET

Zaloguj się