zhp.pl

Start Aktualności Pierwsza w ZHP Odznaka Skautów Świata

Pierwsza w ZHP Odznaka Skautów Świata

UDOSTĘPNIJ
, / 462
Pierwsza w ZHP Odznaka Skautów Świata

Druhna Małgorzata Leszczyńska z Hufca Ziemi Sanockiej będzie pierwszą osobą w Polsce uhonorowaną Odznaką Skautów Świata, czyli najwyższym odznaczeniem przyznawanym młodzieży w wieku 15-26 lat przez Światową Organizację Ruchu Skautowego (WOSM).

 

Aby pełnić swoją Służbę SWA druhna Małgorzata regularnie pomagała dzieciom w zadaniach domowych, nauce do sprawdzianów i egzaminów w Świetlicy Środowiskowej Caritas przy Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Sanoku.

 

„W ciągu 40 tygodni roku szkolnego pracowałam w świetlicy przez 93 godziny. Nawiązałam dobre relacje z dziećmi, które bywają regularnie w świetlicy. Zżyłam się z nimi, a także z paniami, które tam pracują. Pomoc w świetlicy po pewnym czasie przestała być dla mnie obowiązkiem, a się stała nawykiem, który wykonuję z uśmiechem na twarzy.” – opowiada uhonorowana.

 

Odznaka Skautów Świata powstała w 2006 roku w ramach podpisanej współpracy pomiędzy ONZ a WOSM, by aktywnie włączyć się w kampanię Deklaracji Milenijnej Narodów Zjednoczonych. Stworzono ją, aby zachęcić tysiące skautów, skautek i młodzież niezrzeszoną do stania się lepszymi obywatelami świata. Oferuje ona ramy edukacyjne dla zrozumienia globalnych wyzwań i podjęcia ich w długoterminowych wolontariackich projektach, realizowanych na poziomie lokalnym. Edukacyjny cel odznaki współgra z poszukiwaniem metod wywierania dobrego wpływu na społeczeństwo.

 

„Jestem niezmiernie dumna z tego, że Gosia jako pierwsza otrzyma Odznakę SWA” mówi phm. Małgorzata Szwed, tutor SWA (opiekun próby). „Jej praca w świetlicy to świetny przykład służby, która zmienia świat na lepsze.”

 

„Cieszę się, że podjęłam służbę SWA w obszarze Pokój. Był do dobrze spędzony czas, który wniósł w moje życie i naukę dzieci wiele pozytywów, które na pewno będą miały wpływ na naszą przyszłość.” – podsumowuje druhna Małgorzata Leszczyńska.

 

Nagroda zostanie wręczona 11 sierpnia w czasie Konferencji Instruktorskiej przez Craiga Turpie – przewodniczącego Światowego Komitetu WOSM.

 

Jak już wspomnieliśmy, Odznaka Skautów Świata to najwyższe odznaczenie przyznawane młodzieży w wieku 15-26 lat przez Światową Organizację Ruchu Skautowego (WOSM). Aby ją zdobyć, każdy z uczestników musi zrealizować trzyelementowy program związany z pokojem, rozwojem lub środowiskiem naturalnym.

Uczestnik realizując program ma za zadanie:

  • Odbyć 21-godzinne szkolenie, podczas którego zapozna się z problemem związanym przynajmniej z jednym z wyżej wymienionych obszarów tematycznych (Odkrycie SWA).
  • Zrealizować długoterminowy (co najmniej 80-godzinny) projekt społeczny, czyli dobrowolne zobowiązanie, by przyczynić się do rozwiązania problemów związanych z rozwojem, pokojem lub środowiskiem naturalnym (Służba SWA).
  • Dołączyć do Społeczności SWA, czyli ogólnoświatowej sieci zdobywców Odznaki, by wspomagać i doradzać innym w ich drodze do nagrody.

Odkrycie to pierwszy etap w programie Odznaki Skautów Świata. Chodzi w nim o to, by poznać globalne problemy, a później powiązać je z lokalnym kontekstem.

Więcej na temat idei Odznaki Skautów Świata znajduje się w wytycznych programowych zamieszczonych w Centralnym Banku Pomysłów.

 

PASSWORD RESET

Zaloguj się