zhp.pl

Start Aktualności Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda objęła honorowym patronatem obchody 60-lecia Nieprzetartego Szlaku

Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda objęła honorowym patronatem obchody 60-lecia Nieprzetartego Szlaku

UDOSTĘPNIJ
, / 1190
Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda objęła honorowym patronatem obchody 60-lecia Nieprzetartego Szlaku

Pani Prezydentowa objęła honorowym patronatem obchody 60-lecia Nieprzetartego Szlaku, które będą trwały od 15 marca do 26 września 2018 r.

Harcerstwo obejmuje swym oddziaływaniem dzieci i młodzież wyłączoną z normalnego życia w społeczeństwie, izolowaną przez swoją niepełnosprawność lub trudności z dostosowaniem się do norm społecznych. Wychowanków z niepełnosprawnościami skupiają gromady zuchowe i drużyny harcerskie Nieprzetartego Szlaku. Metoda harcerska zastosowana w rehabilitacji dzieci i młodzieży przynosi wyniki przewyższające oczekiwania, dając im nadzieję oraz stwarzając realną szansę na podniesienie sprawności fizycznej i intelektualnej, doskonalenie umiejętności niezbędnych w codziennym życiu, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, pokonywanie słabości i odnoszenie sukcesów.

Nieprzetarty Szlak to m.in. rozmaite rajdy, zloty, biwaki, obozy. Dzięki tym formom pracy niepełnosprawne zuchy i harcerze mają możliwość spędzania w sposób aktywny wolnego czasu, odkrywają obszary działania dotychczas zupełnie sobie nieznane oraz zdobywają nowe umiejętności. Dzięki realizacji zadań wspólnie ze sprawnymi rówieśnikami uczą się tolerancji, wzajemnego szacunku, podejmują działania służące integracji środowiskowej, a wypracowywane podczas zajęć harcerskich nawyki stają się elementem wieloprofilowej rewalidacji.

PASSWORD RESET

Zaloguj się