zhp.pl

Start Aktualności Ogień Niepodległości złożony na Grobie Nieznanego Żołnierza

Ogień Niepodległości złożony na Grobie Nieznanego Żołnierza

UDOSTĘPNIJ
, / 617
Ogień Niepodległości złożony na Grobie Nieznanego Żołnierza

Harcerki i harcerze z Hufca ZHP Zgierz na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie złożyli Ogień Niepodległości, który po raz osiemnasty przywieźli rowerową sztafetą z cmentarza legionowego w Kostiuchnówce na Ukrainie.

Sztafeta rowerowa po Ogień Niepodległości to inicjatywa podjęta przez zgierskich harcerzy w roku 2000. Podczas odbudowy cmentarzy legionistów Józefa Piłsudskiego na Ukrainie młodzież dowiedziała się o tym, jak przed wojną ich rówieśnicy biegli do Kostiuchnówki z krakowskich Oleandrów, miejsca wymarszu „Pierwszej Kadrowej”. Na cmentarzu legionowym w Polskim Lasku (Kostiuchnówka) zapalali ogień i nieśli go do Krakowa.

Harcerze z Hufca ZHP Zgierz uznali, że inicjatywa okresu międzywojennego jest godna kontynuowania. Wtedy to zapadło postanowienie, by sztafetą rowerową przywozić Ogień Niepodległości na obchody Święta 11 listopada do Warszawy, do Grobu Nieznanego Żołnierza, gdzie na jednej z kolumn znajduje się tablica upamiętniająca walki pod Kostiuchnówką.

Przez kolejne lata trwania sztafety do zgierskich harcerzy dołączali harcerze i młodzież z innych miast Polski. Na trasie przejazdu sztafety uczniowie i władze samorządowe zaczęli odbierać od harcerzy ogień, by zapłonął na uroczystościach w ich miastach.

Ogień Niepodległości ma przypominać o bohaterach i wydarzeniach, które wpłynęły na odzyskanie przez naród polski niezawisłego i wolnego państwa. Zapalany jest kilka dni przed Świętem Niepodległości na mogiłach legionistów, poległych w latach 1915 i 1916 podczas walk na Wołyniu, na Ukrainie. W lampie umieszczonej na bagażniku roweru harcerki i harcerze wiozą ogień do Polski. 

Dzięki pracy harcerzy przy odrestaurowaniu cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Ukrainy, mogiły bohaterów niepodległości nie zostały zapomniane. Przypominać nam będą poświęcenie wielu pokoleń Polaków, dzięki którym możemy żyć w niepodległej Polsce.

Więcej o sztafecie przeczytasz na fanpage na Facebooku.

PASSWORD RESET

Zaloguj się