zhp.pl

Start Aktualności Oferta pracy: Specjalista/ka ds. pozyskiwania funduszy

Oferta pracy: Specjalista/ka ds. pozyskiwania funduszy

UDOSTĘPNIJ
, / 803
Oferta pracy: Specjalista/ka ds. pozyskiwania funduszy

Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego poszukuje kandydata/ki na stanowisko: Specjalista/ka ds. pozyskiwania funduszy.

Związek Harcerstwa Polskiego jest liczącą ponad 110 tys. członków organizacją wychowawczą dla dzieci i młodzieży. Realizujemy projekty ogólnopolskie, które tworzą warunki do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka. Stawiamy na pracę zespołową, indywidualne podejście i samodzielność. Dołącz do młodego zespołu, który kocha, to co robi.

Miejsce i czas wykonywania pracy: Warszawa, pełen etat

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • monitorowanie aktualnych naborów konkursów i źródeł finansowania projektów pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania w ramach projektów unijnych, grantów rządowych i innych źródeł zewnętrznego finansowania;
 • upowszechnianie wśród pracowników i wolontariuszy informacji o istniejących programach i procedurach;
 • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów zgodnie z wytycznymi i wymaganiami konkursowymi oraz ich weryfikacja pod względem formalnym i rachunkowym (wnioski o dofinansowanie, budżety);
 • obsługa procesu zawierania umów o dofinansowanie projektów;
 • rozliczanie projektów i ich sprawozdawczość
 • współdziałanie z innymi jednostkami organizacji w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie;
 • nawiązywanie, utrzymywanie i poszerzanie współpracy z partnerami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie;
 • znajomość zasad finansowania projektów ze środków zewnętrznych;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • posiadanie wiedzy ekonomicznej i finansowej;
 • wykształcenie wyższe będzie dodatkowym atutem;
 • mile widziane doświadczenie w organizacjach pozarządowych;
 • łatwość w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów;
 • dokładność, terminowość i staranność w przygotowywaniu dokumentacji;
 • umiejętność poszukiwania informacji – zbieranie i weryfikowanie danych;
 • umiejętność biznesowego, analitycznego myślenia.

Oferujemy:

 • praca w młodym dynamicznym zespole,
 • pełne wyzwań środowisko pracy,
 • stabilność zatrudnienia,
 • możliwość korzystania z pakietu MultiSport,
 • możliwość zdobywania ciekawego doświadczenia zawodowego oraz dalszego rozwoju.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV,
 • list motywacyjny.

Termin i miejsce składania dokumentów: 15 kwietnia 2018 r. na maila rekrutacja@zhp.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez ZHP z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest ZHP z siedzibą w Warszawie przy ul. Konopnickiej 6. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminach dalszych etapów rekrutacji. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

PASSWORD RESET

Zaloguj się