zhp.pl

Start Aktualności Oferta pracy: Koordynator/ka obszarów wychowanie i praca z kadrą

Oferta pracy: Koordynator/ka obszarów wychowanie i praca z kadrą

UDOSTĘPNIJ
, / 2613
Oferta pracy: Koordynator/ka obszarów wychowanie i praca z kadrą

Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego poszukuje kandydata na stanowisko: Koordynator/ka obszarów wychowanie i praca z kadrą.

Związek Harcerstwa Polskiego jest liczącą ponad 110 tys. członków organizacją wychowawczą dla dzieci i młodzieży. Realizujemy projekty ogólnopolskie, które tworzą warunki do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka. Stawiamy na pracę zespołową, indywidualne podejście i samodzielność. Dołącz do młodego zespołu, który kocha, to co robi.

Miejsce i czas wykonywania pracy: Warszawa, pełen etat.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynowanie projektów z udziałem wolontariuszy,
 • przygotowanie i obsługa spotkań oraz przedsięwzięć kształceniowych/programowych (obsługa rekrutacji, prowadzenie dokumentacji, przygotowanie budżetu i logistyki, przygotowanie i wysyłka materiałów, rozliczenia finansowe),
 • tworzenie i obsługa tematycznych baz danych, archiwizacja,
 • nadzór i obsługa korespondencji, w tym elektronicznej,
 • redagowanie pism,
 • podstawowe czynności księgowe (opisywanie faktur, rozliczanie delegacji służbowych, rozliczanie zaliczek),
 • organizacja podróży służbowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie średnie,
 • stopień instruktorski,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • komunikatywność, podejmowanie inicjatywy, sumienność, elastyczność,
 • umiejętność analitycznego myślenia i wnioskowania,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość pakietu Office,
 • gotowość podjęcia pracy od 1 kwietnia 2018 r.

Dodatkowym atutem będzie

 • zaawansowana znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel;
 • doświadczenie w kształceniu lub/i programie w ZHP.

Oferujemy:

 • praca w młodym dynamicznym zespole,
 • pełne wyzwań środowisko pracy,
 • stabilność zatrudnienia,
 • możliwość korzystania z pakietu MultiSport,
 • możliwość zdobywania ciekawego doświadczenia zawodowego oraz dalszego rozwoju, w tym instruktorskiego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia: CV i list motywacyjny

Termin i miejsce składania dokumentów: 15 marca 2018 r. na maila rekrutacja@zhp.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez ZHP z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest ZHP z siedzibą w Warszawie przy ul. Konopnickiej 6. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminach dalszych etapów rekrutacji. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

PASSWORD RESET

Zaloguj się