zhp.pl

Start Aktualności Oferta pracy: Pracownik wydziału finansowo – ekonomicznego

Oferta pracy: Pracownik wydziału finansowo – ekonomicznego

UDOSTĘPNIJ
, / 392
Oferta pracy: Pracownik wydziału finansowo – ekonomicznego

Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko: Pracownik wydziału finansowo – ekonomicznego.

Miejsce i czas wykonywania pracy: Warszawa, pełen etat

Zakres zadań:

 • sporządzenie raportów i analiz finansowych, także w ujęciu poszczególnych projektów oraz składników majątku;
 • przygotowywanie planów budżetowych oraz kontrola ich realizacji (w tym analiza odchyleń wraz z komentarzem);
 • rozwój narzędzi i systemów do raportowania zarządczego i wsparcia kontrolingu;
 • współpraca z bankami w zakresie podstawowych produktów wykorzystywanych przez podmiot;
 • współpraca z działem księgowości;
 • wsparcie grupy podmiotów zależnych (grupy kapitałowej) w przygotowaniu budżetów oraz monitorowanie ich realizacji w ujęciu krótko- i długoterminowym;
 • nadzór nad obiegiem dokumentów finansowych;
 • udział w kształtowaniu polityk oraz realizacja działań w zakresie oceny poziomu oraz redukcji ryzyka, w szczególności ryzyka kursowego i ekonomicznego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne;
 • min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku związanym z analizą finansową bądź w obszarze współpracy sektora finansowego i przedsiębiorstw;
 • zrozumienie procesów gospodarczych zachodzących w podmiotach gospodarczych oraz znajomość podstawowych produktów bankowych;
 • wysoko rozwinięte zdolności analityczne oraz kreatywność i samodzielność w poszukiwaniu rozwiązań;
 • umiejętność sporządzania prognoz finansowych dla potrzeb budżetowania;
 • umiejętność planowania i zarządzania czasem;
 • komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole;
 • gotowość do wyjazdów służbowych;
 • dokładność i zaangażowanie w realizację powierzonych zadań;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel (także obszar analiz);
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę;
 • możliwość zdobywania ciekawego doświadczenia zawodowego w organizacji pozarządowej pożytku publicznego;
 • możliwość rozwoju w obszarze finansów z różnorodnością obszarów pozwalających zdobyć i wzbogacić doświadczenie zawodowe;
 • możliwość korzystania z pakietu MultiSport.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV;
 • list motywacyjny.

Termin i miejsce składania dokumentów: 20 czerwca 2018 r. na maila rekrutacja@zhp.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez ZHP z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest ZHP z siedzibą w Warszawie przy ul. Konopnickiej 6. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminach dalszych etapów rekrutacji.

PASSWORD RESET

Zaloguj się