zhp.pl

Start Aktualności Na drugie stulecie – Konferencja Wychowanie Wodne w ZHP

Na drugie stulecie – Konferencja Wychowanie Wodne w ZHP

UDOSTĘPNIJ
, / 714
Na drugie stulecie – Konferencja Wychowanie Wodne w ZHP

11 lutego 2018 roku skończyła się kolejna już Konferencja Wychowanie Wodne w ZHP. Tym razem instruktorzy specjalności wodnej gościli w Centrum Olimpijskim w Warszawie, a organizatorem przedsięwzięcia, oprócz Wydziału Wychowania Wodnego GK ZHP, był Zespół Pilota Chorągwi Stołecznej ZHP. Wsparcie organizacyjne w czasie prac nad Konferencją zapewniło natomiast Centrum Wychowania Morskiego ZHP.

Konferencje wodne otwarte są dla wszystkich instruktorów zainteresowanych specjalnością wodną i stanowią coroczną okazję do spotkań, prezentacji dorobku środowisk i wymiany myśli. W tym roku w wydarzeniu udział wzięło ponad 90 instruktorów i wędrowników z całej Polski. Prelekcje poruszały szerokie spektrum tematyczne. Zagadnienia historyczne, w bardzo współczesnym kontekście, przedstawili dr Marek Siwicki z Akademii Pedagogiki Specjalnej opowiadający o tym, jak powstawały pierwsze harcerskie drużyny wodne w roku 1917 oraz Michał Puszkarski z Muzeum Sportu i Turystyki, który przedstawił sylwetkę generała Mariusza Zaruskiego.

Pracę skautów wodnych w innych krajach przedstawili goście z Irlandii i Litwy. Możliwości i inspiracje spoza harcerskiego podwórka, które pojawiły się na Konferencji to przede wszystkim prezentacja kapitana Tomasza Kosiewicza, który opowiedział o systemie szkolenia żeglarskiego w Royal Yachting Association oraz Marcina Chodorowskiego z grupy KIM, który zaprezentował możliwości współorganizacji warsztatów z budowy kajaków i kanu. Phm. Karolina Kornas z Chorągwi Gdańskiej wyjaśniała natomiast, jak pozyskiwać i wykorzystywać fundusze unijne w celu szerzenia edukacji morskiej. Do części inspirującej trzeba zaliczyć też dwa wystąpienia podróżnicze. Kinga Kępa, redaktor naczelna magazynu Wiosło, opowiadała o tym jak zwiedzać świat kajakiem. Drugą podróżniczą opowieść, o rejsie na JoinUs dookoła Spitsbergenu, przedstawili phm. Robert Przybysławski i phm. Krzysztof Popek z Chorągwi Śląskiej.

Nie zabrakło oczywiście wystąpień poświęconych wprost wychowaniu. Jedno z nich, prowadzone przez hm. Jacka Smurę z Chorągwi Stołecznej pokazało, co tak naprawdę daje zetknięcie, jakby powiedział Baden-Powell, chłopca z wodą. Jak wiele korzyści daje włączenie do pracy harcerskiej, wcale niekoniecznie specjalnościowej, elementów spływów czy żeglowania. Phm. Joanna Filipiak- Markiewicz z Chorągwi Łódzkiej mówiła natomiast o doświadczeniach Szczepu 58. Wodnych Łódzkich Drużyn Harcerskich w organizacji rejsów po Wiśle. Hm. Andrzej Sawuła z Chorągwi Gdańskiej opowiedział o możliwościach i korzyściach z włączania elementów wychowania wodnego do pracy z osobami niepełnosprawnymi.

W sobotę wieczorem odbył się Bal Drugiego Stulecia, w czasie którego instruktorzy świętowali zakończenie obchodów stulecia ruchu wodnego oraz gala wręczenia nagród Harcerski Rejs Roku. W kategorii śródlądowej wyróżniony został rejs po Wiśle 1 Maszewskiej Drużyny Harcerzy „Białe Wilki” na własnoręcznie zbudowanej tratwie. Drugi wyróżniony rejs – w kategorii rejsu morskiego – to rejs 27 Harcerskiej Drużyny Wodnej z Mikołowa na s/y Dar Pucka po zatoce Gdańskiej i Puckiej.
Konferencję zakończyło niedzielne wystąpienie Wiktora Wróblewskiego, który mówił o wyzwaniach stojących przed ruchem wodnym w drugim stuleciu jego istnienia. Podsumował on dotychczasowe sukcesy, wskazał co można zmienić, ale pytanie dotyczące przyszłości zostawił bez odpowiedzi, rozpoczynając tym samym szeroką debatę nad kierunkami jakie powinno obrać wychowanie wodne w ZHP.

PASSWORD RESET

Zaloguj się