zhp.pl

Start Aktualności Konferencja Naukowa “Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego”

Konferencja Naukowa “Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego”

fot. Karolina Piotrowska
UDOSTĘPNIJ
, / 651
Konferencja Naukowa “Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego”

Po wernisażu wystawy “Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego” rozpoczęła się konferencja naukowa o tym samym tytule. Uczestnicy wysłuchali prelekcji na temat historii ZHP oraz mieli okazję zabrać głos w dyskusji.

Pierwszą osobą, która wygłosiła swój referat był prof. dr hab. Adam Massalski z Muzeum Harcerstwa w Warszawie. Temat referatu: „Zjazd zjednoczeniowy Związku Harcerstwa Polskiego. Jego geneza i następstwa”. Następnymi prelegentami byli Małgorzata Jarosińska (Muzeum Harcerstwa w Warszawie) z wystąpieniem na temat „Zloty skautowe i harcerskie – ich rola i znaczenie w 100-leciu ZHP”, Stanisław Jan Dąbrowski (Chorągiew Lubelska ZHP) z wystąpieniem na temat „Kalendarium powstania i organizowania się harcerstwa na Ziemi Lubelskiej w latach 1911–1921”, Magdalena Rzepka (Uniwersytet Warszawski) z wystąpieniem na temat „Rola specjalności harcerskich w wychowaniu patriotycznym II RP na przykładzie specjalności lotniczej”, dr Janusz Kłapeć (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie) z wystąpieniem na temat „Michał Stefan Lisowski – pionier lubelskiego harcerstwa 1929– 1940”.

Po zakończeniu referatów rozpoczęła się dyskusja, a po niej zamknięcie konferencji.

Font Resize
Contrast

PASSWORD RESET

Zaloguj się