zhp.pl

Start Aktualności Konferencja „Harcerstwo w 100-lecie niepodległości – nasi patroni”

Konferencja „Harcerstwo w 100-lecie niepodległości – nasi patroni”

hm. Krzysztof Jakubowski
UDOSTĘPNIJ
, / 675
Konferencja „Harcerstwo w 100-lecie niepodległości – nasi patroni”

30 listopada 2018 r., z inicjatywy Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, w Senacie odbyła się konferencja „Harcerstwo w 100-lecie niepodległości – nasi patroni”, stanowiąca podsumowanie ogłoszonego przez Senat Roku Harcerstwa.

W 100-lecie niepodległości Polski warto przypomnieć, że zgodnie z ideą twórcy harcerstwa Andrzeja Małkowskiego „harcerstwo to skauting plus niepodległość”, a aktywność harcerzy w ciągu tych 100 lat była widoczna w kolejnych momentach ważnych w historii naszego kraju – mówił przewodniczący komisji nauki senator Kazimierz Wiatr. 

Otwierając konferencję, marszałek Stanisław Karczewski podziękował harcerzom za ich pracę, pasję i zaangażowanie, wyróżniające ich spośród członków innych młodzieżowych organizacji. Jak podkreślił, dla harcerstwa charakterystyczne jest to, że uczy oddania Polsce i drugiemu człowiekowi.

W konferencji udział wzięła harcmistrzyni Krystyna Małkowska-Żaba, wnuczka Olgi i Andrzeja Małkowskich, która mówiła o swoich dziadkach – twórcach harcerstwa i jego charyzmatów: służby Bogu, Polsce i bliźnim. Przypomniała historię ich życia, w którym wierni byli tym ideałom i uczynili je podstawami wychowawczymi harcerstwa. Jak zaznaczyła harcmistrzyni Krystyna Małkowska-Żaba, przesłaniem jej dziadków było „budować lepszą Polskę poprzez tworzenie lepszego świata”.

Ks. prałat Sławomir Oder mówił o św. Janie Pawle II – nauczycielu patriotyzmu i przyjacielu harcerzy. Sylwetkę bł. podharcmistrza ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, patrona harcerstwa polskiego, przedstawił jego siostrzeniec Zygmunt Jaczkowski. Dr Krzysztof Duda z Instytutu Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie przybliżył sylwetkę leśnika, fotografika Józefa Treszki i jego niepublikowane zdjęcia ze Lwowa i okolic oraz Karpat Wschodnich, m.in. prezentujące środowisko harcerskie.

 

„Nasi patroni w roku niepodległości i nasza przyszłość w służbie Bogu, Polsce i bliźnim” – to temat wystąpień przedstawicieli organizacji harcerskich, m.in.: Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju, Związku Harcerstwa Polskiego, Skautów Europy „Zawisza”, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, a także Republikańskiego Społecznego Zjednoczenia „Harcerstwo” na Białorusi. Mówili nie tylko o swoich patronach, ale także o specyfice swoich organizacji i trudnościach, jakie napotykają podczas tej działalności.

 

 

Font Resize
Contrast

PASSWORD RESET

Zaloguj się