zhp.pl

Start Aktualności Instruktorzy – oficerowie na Zawiszę!

Instruktorzy – oficerowie na Zawiszę!

fot. CWM ZHP
UDOSTĘPNIJ
, / 734
Instruktorzy – oficerowie na Zawiszę!

Poszukujemy instruktorów harcerskich do prowadzenia wacht i pełnienia funkcji oficerskich podczas rejsów dla młodzieży organizowanych przez Centrum Wychowania Morskiego ZHP na Zawiszy.

Poszukujemy osób które:

 • były w rejsie lub rejsach na Zawiszy przez minimum 14 dni,
 • posiadają patent jachtowego sternika morskiego lub kapitana jachtowego,
 • posiadają certyfikat SRC,
 • posiadają świadectwo ukończenia podstawowych kursów bezpieczeństwa zgodnie z konwencją STCW’95,
 • posiadają stopień instruktorski lub ukończyły kurs wychowawców wypoczynku,
 • są pełnoletnie,
 • mają wykształcenie przynajmniej średnie,
 • lubią pracować z młodzieżą i przekazywać wiedzę żeglarską.

Mile widziani młodsi instruktorzy żeglarstwa lub instruktorzy żeglarstwa. Preferowane są osoby, które ukończyły kurs oficerski (rejs) na sy Zawisza Czarny.

Oferujemy pełnienie funkcji oficera wachtowego na sy Zawisza Czarny podczas rejsu z młodzieżą. Zapewniamy zakwaterowanie, szkolenie oraz pełne wyżywienie w trakcie pobytu na statku.

Poszukujemy oficerów na rejsy w terminach:

 • 05.05 – 12.05 Gdynia – Gdynia  – Rejs Harcerski (Fundacja Kształcenia Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie)
 • 15.05 – 18.05 Gdynia – Gdynia – Rejs do Granic Rzeczpospolitej (PoZŻ)
 • 08.07 – 15.07 Gdynia – Gdynia – Rejs Vikingów (CWM ZHP)
 • 26.08 – 02.09 Gdynia – Gdynia – Rejs Kętrzyńskiego Klubu Żeglarskiego (KKŻ KAPER Kętrzyn)

Do obowiązków oficera wachtowego na wyżej wymienionych rejsach będzie należało:

 • pełnienie wacht nawigacyjnych, prowadzenie nawigacji na mapie papierowej i elektronicznej, korespondencji radiowej, prowadzenie statku,
 • szkolenie wachty z zakresu obsługi jednostki, bezpieczeństwa, ratownictwa, nawigacji, przepisów konwencji COLREG, łączności, obsługi radaru, locji,
 • organizowanie i animowanie czasu wolnego wachty w morzu i podczas postojów w porcie.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji oficera wachtowego na którymś z wyżej wymienionych rejsów prosimy o przesłanie skanów uprawnień oraz informacji o dacie rejsu na adres bok.cwm@zhp.pl.

Zastrzegamy sobie prawo do zasięgnięcia opinii o kandydacie na oficera wachtowego w macierzystej komendzie hufca.

PASSWORD RESET

Zaloguj się