zhp.pl

Start Aktualności Harcerze oddali ponad 59 litrów krwi podczas Zlotu

Harcerze oddali ponad 59 litrów krwi podczas Zlotu

UDOSTĘPNIJ
, / 339
Harcerze oddali ponad 59 litrów krwi podczas Zlotu

Dwa dni, od 10 do 11 sierpnia, trwała akcja krwiodawstwa, podczas której uczestnicy i uczestniczki Zlotu ZHP Gdańsk 2018 oddali dokładnie 59,4 litrów tego bezcennego leku. Było to wspólne wydarzenie Inspektoratu Krwiodawstwa Wydziału Wsparcia Specjalnościowego GK ZHP, Klubu HHDK Stołeczna Kropla Braterstwa oraz Fundacji Kropelka Energii. W ciągu dwóch dni jako krwiodawcy zarejestrowało się 198 osób, a krew oddały 132 z nich.

Wiele harcerzy i harcerek jest Honorowymi Dawcami Krwi. Od miesięcy przed zlotem dopytywali się o akcję krwiodawstwa na Zlocie ZHP.

“Akcja pierwszego dnia przerosła nasze oczekiwania, dlatego w sobotę 11 sierpnia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zapewniło dodatkowy autobus. Samą ideą zainteresowanych było wiele osób, udzielaliśmy informacji, pomagaliśmy wypełnić formularz. Mieliśmy osoby, które po raz pierwszy oddawały krew, Honorowych Krwiodawców oraz osoby, które chciały oddać krew specjalnie na zlocie. Jedni zapraszali drugich do włączenia się w akcję, przydałyby się nam i trzy krwiobusy.” – mówi Maja Kunka z Klubu HHDK Stołeczna Kropla Braterstwa.

fot. Piotr Rodzoch/ZHP

Krew ze zlotu trafi do Banku Krwi. Krew oddana między 13-14 sierpnia w RCKiK w Gdańsku zostanie doliczona do litrażu ze zlotu na hasło „Zlot ZHP”.

W ramach 100-lecia ZHP harcerze i harcerki mogą zdobywać odznakę Harcerska Kropla Braterstwa. Adresowana jest do pełnoletnich wędrowników, starszyzny i instruktorów i może ją otrzymać osoba, która zna znaczenie honorowego krwiodawstwa dla ratowania zdrowia i życia ludzi, co najmniej dwukrotnie oddała honorowo krew dla celów leczniczych, namówiła minimum dwie osoby do honorowego oddania krwi oraz zorganizowała w swoim środowisku akcję promującą honorowe krwiodawstwo.

Symbolem odznaki jest stylizowana lilijka, której jeden z listków – zgodnie z symboliką skautowej lilijki oznaczający służbę drugiemu człowiekowi – ma kształt kropli krwi. Całość uzupełnia napis „Harcerska Kropla Braterstwa”. Kształt odznaki nawiązuje do harcerskich specjalności.

Podczas akcji udzielano podstawowych informacji na temat krwiodawstwa, pomagano przy wypełnianiu ankiet zdrowia niezbędnych do rozmowy lekarskiej, obserwowano dawców, zapewniano im wodę i czekoladę. Dodatkowo Kropelka Energii zapewniała m.in. koszulki i zadaszenie.

Kropelka Energii to inicjatywa pracownicza, powołana przez Tomasza Rubanowicza i Piotra Krysińskiego, funkcjonująca w Grupie Energa od 8 sierpnia 2012 roku, która organizuje i prowadzi otwarte grupowe akcje zbiórek krwi. Jej celem jest m.in. integracja środowiska dawców/pracowników Grupy Energa, energetyków i innych osób na rzecz ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka.

PASSWORD RESET

Zaloguj się