zhp.pl

Start Aktualności Reprezentacja ZHP wzięła udział w Harcerskiej Wyprawie Pamięci

Reprezentacja ZHP wzięła udział w Harcerskiej Wyprawie Pamięci

fot. Karolina Piotrowska
UDOSTĘPNIJ
, / 417
Reprezentacja ZHP wzięła udział w Harcerskiej Wyprawie Pamięci

3 maja delegacja Związku Harcerstwa Polskiego wyruszyła na Harcerską Wyprawę Pamięci, aby wziąć udział w uroczystościach 73. rocznicy wyzwolenia obozów systemu Mauthausen-Gusen i upamiętnić Polaków więzionych i katowanych w obozach koncentracyjnych.

Delegacja ZHP swój pobyt w Austrii rozpoczęła od spotkania z młodzieżą europejską w St. Georgen biorącej udział w obchodach w Mauthausen i Gusen a organizowanych przez burmistrza tego miasta. W spotkaniu oprócz polskich harcerzy brała udział młodzież z krajów uczestniczących w obchodach rocznicowych oraz młodzież szkolna skupiona wokół Klubu Byłych Więźniów Mauthausen-Gusen.

5 maja odbyły się uroczystości pod pomnikami upamiętniającymi polskie ofiary KL Mauthausen w Gusen oraz na cmentarzu w Ebensee. Harcerze uczestniczyli również w obchodach pod polskim pomnikiem przy sztolni Bergkristal.

W niedzielę 6 maja pod Pomnikiem Polskim na terenie byłego obozu koncentracyjnego w Mauthausen harcerze wzięli udział we  mszy świętej za pomordowanych. Złożono również wieńce. Po uroczystej liturgii na placu apelowym na terenie byłego obozu koncentracyjnego w Mauthausen miały miejsce centralne uroczystości z udziałem Prezydenta Austrii, Pan Jan Kasprzyk Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Pani Jolanta Kozłowska Ambasador RP w Republice Austrii, Pan Aleksander Korybut-Woroniecki Konsul Generalny Ambasady RP w Republice Austrii przy asyście Wojska Polskiego.

W obchodach wzięła udział również reprezentacja ZHP wraz z członkinią GK ZHP hm. Aleksandrą Klimczak.

Uroczystości rocznicowe w Mauthausen mają nieco innych charakter od tych, które obserwujemy w miejscach pamięci ofiar II wojny światowej w naszym kraju. Akcent  położony jest raczej na triumf życia nad śmiercią, ostatecznego zwycięstwa sprawiedliwości i dobra nad nieprawością i złem. W wielobarwnych orszakach słychać śpiew i muzykę, widoczna jest radość i pewność, że tak straszny akt zagłady, skierowany przez jeden naród przeciwko innym, nigdy nie będzie miał powtórnie miejsca.

W skład systemu obozów Mauthausen-Gusen wchodziło 47 obozów na terenie dzisiejszej Austrii. Największe z nich to Gusen, Mauthausen oraz Ebensee. Według historyków we wszystkich obozach więzionych było między 190 tys. a 335 tys. osób, z czego Polacy stanowili 25 proc. wszystkich więźniów i byli najliczniejszą grupą narodowościową.

Wyjazd delegacji Związku Harcerstwa Polskiego na międzynarodowe uroczystości 73. rocznicy wyzwolenia obozów systemu Mauthasen-Gusen w Austrii sfinansowany został ze środków Urzędu ds. Kombatantów i Osób represjonowanych.

PASSWORD RESET

Zaloguj się