zhp.pl

Start Aktualności Znowelizowana „Instrukcja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej”

Znowelizowana „Instrukcja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej”

UDOSTĘPNIJ
, / 1711
Znowelizowana „Instrukcja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej”

11 kwietnia 2018 r. Główna Kwatera ZHP znowelizowała „Instrukcję Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej” (Instrukcję HALiZ).

Najważniejszym powodem nowelizacji “Instrukcji Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej” była seria zmian przepisów państwowych i konieczność dostosowania do nich wewnętrznych regulaminów obowiązujących w ZHP.

W znowelizowanej wersji Instrukcji HALiZ uwzględniono zmiany w następujących dokumentach:

  • Ogólne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (nakazuje mocniejszą ochronę danych osobowych),
  • Ustawa z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. 2017 poz. 2361),
  • Ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566, 2180) (dotyczy wszystkich kąpielisk obozowych i wszystkich pomostów, również tymczasowych),
  • Ustawa z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. 2016 poz. 862)

Przy okazji zmian spowodowanych zmianą przepisów państwowych, wprowadzono także poprawki sugerowane przez chorągwie, m.in. uelastyczniono tryb zatwierdzania HALiZ, umożliwiając chorągwiom dostosowywanie go do swoich potrzeb. Chorągwie mają teraz większa dowolność w określaniu formy zatwierdzania, np. wiele rzeczy można przesyłać elektronicznie, można także przenosić treści między wymaganymi dokumentami.

Pomijając nowe brzmienie deklaracji i oświadczeń zawartych w dokumentach obozu, największa zmiana Instrukcji jest konsekwencją Ustawy o imprezach turystycznych. Ustawa ta narzuca nowe, bardzo wymagające obowiązki na organizatorów szeroko rozumianych przedsięwzięć turystycznych, określa też jednak zestaw warunków, których spełnienie wyłącza przedsięwzięcia spod postanowień ustawy. Warunki te są spełnione dla obozów i zimowisk harcerskich, w żaden sposób nie można ich jednak spełnić na obozach zarobkowych dla osób spoza ZHP. Konsekwencją jest całkowite oddzielenie HALiZ od działalności zarobkowej prowadzonej przez chorągwie i brak możliwości „mieszania” na jednej formie harcerzy i osób spoza ZHP.

Obecnie Instrukcja HALiZ dotyczy wyłącznie obozów harcerskich, działania zarobkowe dla niezrzeszonych podlegają tylko ogólnym regulacjom państwowym – w tym Ustawie o imprezach turystycznych, ze wszystkimi jej konsekwencjami.

Istotnym krokiem jest również wdrożenie uchwały 40. Zjazdu ZHP dotyczącej tożsamości ZHP. Znowelizowana Instrukcja HALiZ jasno stwierdza, że próby „obchodzenia” przez niektóre środowiska instrukcji i wyjeżdżania na obozy organizowane poza ZHP nie będą przez Związek traktowane jako obozy harcerskie, np. nie będą uznawane za źródło doświadczenia wymaganego w próbach na stopnie.

Instrukcję wraz z wszystkimi załącznikami można pobrać tutaj.

PASSWORD RESET

Zaloguj się