zhp.pl

Start Aktualności Przedstawiciele ZHP wzięli udział w COY i COP

Przedstawiciele ZHP wzięli udział w COY i COP

UDOSTĘPNIJ
, / 427
Przedstawiciele ZHP wzięli udział w COY i COP

W dniach 29.11 – 14.12 delegacja instruktorek i instruktorów ZHP oraz przedstawicielek Światowej Organizacji Przewodniczek i Skautek (WAGGGS) wzięła udział w Światowej Konferencji Młodzieży (COY) oraz Światowym Szczycie Klimatycznym (COP) obradującym pod egidą ONZ. Oba wydarzenia miały miejsce w Katowicach, a harcerscy delegaci stali się na nich widocznymi i słyszalnymi rzecznikami młodego pokolenia.

Światowa Konferencja Młodzieży od wielu lat organizowana jest bezpośrednio przed szczytem klimatycznym w celu propagowania wśród młodych ludzi wiedzy na temat zmian klimatycznych i zjawisk z nimi powiązanych, wspólnego szukania rozwiązań klimatycznego kryzysu, z jakim obecnie boryka się świat oraz przygotowania wspólnego stanowiska młodych ludzi z całego świata, które ma być zaprezentowane delegatom obradującym w trakcie COP. 

Tegoroczny Szczyt Klimatyczny odbył się przy istotnym udziale młodych ludzi, którzy domagają się od rządzących państwami podjęcia natychmiastowych i konkretnych działań na rzecz zatrzymania zmian klimatycznych. Delegaci ZHP i WAGGGS stali się donośnym głosem młodzieży w dyskusjach na temat wpływu zmian klimatycznych na sytuację kobiet i młodych ludzi na całym świecie, a także metod edukacji o zmianach klimatycznych, ich konsekwencjach i krokach, jakie każdy z nas może podjąć, by te zmiany zatrzymać. 

Podczas panelu dyskusyjnego na temat edukacji klimatycznej przedstawicielka ZHP zaprezentowała metodę harcerską jako przykład skutecznego narzędzia edukacji nieformalnej. Dyskusja dotyczyła także sposobów, w jakie różne organizacje mogą nawzajem czerpać ze swoich doświadczeń w zakresie pogłębiania świadomości społecznej na temat zmian klimatycznych. Podkreślono ogromną potrzebę wprowadzenia elementów edukacji klimatycznej na poziomie poszczególnych państw oraz na szczeblu międzynarodowym, czego rzecznikami powinny być organizacje pozarządowe, między innymi ZHP.

Liczymy, że nasz udział w Światowej Konferencji Młodzieży oraz Światowym Szczycie Klimatycznym uda nam się przełożyć na konkretne harcerskie działania, które pozwolą nie tylko pogłębiać wiedzę na temat ochrony klimatu i realizacji celów zrównoważonego rozwoju, ale także staną się inspiracją do szerszych zmian w naszych lokalnych środowiskach i w naszym kraju.

hm. Elżbieta Noga, Chorągiew Śląska ZHP, Hufiec ZHP Zabrze, członkini delegacji WAGGGS-ZHP na COY i COP

Font Resize
Contrast

PASSWORD RESET

Zaloguj się