zhp.pl

Start Aktualności BP Guzdek do kapelanów ZHP, ZHR i Skautów Europy: Bądźcie siewcami wartości

BP Guzdek do kapelanów ZHP, ZHR i Skautów Europy: Bądźcie siewcami wartości

UDOSTĘPNIJ
, / 531
BP Guzdek do kapelanów ZHP, ZHR i Skautów Europy: Bądźcie siewcami wartości

Ponad 70 kapelanów ZHP, ZHR i Skautów Europy wzięło udział w szkoleniu z zakresu historii, wiedzy o społeczeństwie i Kościele podejmującym temat „Patriotyzm wczoraj i dziś”, zorganizowanym przez Ordynariat Polowy. Szkolenie poprzedziła Msza św. celebrowana pod przewodnictwem bp. Józefa Guzdka, który z ramienia Konferencji Episkopatu Polski pełni funkcję delegata ds. duszpasterstwa harcerzy.

Przy ołtarzu umieszczone zostały relikwie bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego, patrona polskich harcerzy.

W homilii bp Guzdek podkreślał, że obecnie „toczy się wojna o świat wartości”. – Polem działania są umysły i serca młodych. Są one jak gleba, w którą wsiewa się ziarna dobra z nadzieją na obfity plon. Niestety dziś wsiewa się także chwasty zła – mówił do kapelanów harcerzy i skautów bp Guzdek.

Delegat KEP ds. duszpasterstwa harcerzy przypomniał, że poza rodzicami, którzy są pierwszymi wychowawcami młodych, wpływ na ich rozwój mają: środowisko rówieśników, wspólnota parafialna i szkoła, a także harcerstwo. – Tworzycie specyficzne środowisko harcerskie. Jesteście przewodnikami dla młodych w świecie wartości duchowych. A wojna się toczy o dziś i jutro Ojczyzny. Proszę Was, abyście zapamiętali te słowa o. Innocentego Bocheńskiego i odnieśli je do siebie: „Wojna nawet przegrana nie jest zupełnie  przegrana, jeśli była prowadzona po bohatersku i z zacięciem”. Oczekuję od Was takiego bohaterstwa, zacięcia w służbie młodemu pokoleniu Polaków i zrozumienia chwili. Nie można się poddać ani też zdradzić ewangelicznych wartości. Jesteście powołani, aby siać w serca młodych to, co dobre i szlachetne – zachęcał bp Guzdek.

Ordynariusz zaapelował, aby kapelani harcerstwa nie odchodzili od sprawdzonych i wypróbowanych w ostatnim stuleciu zasad wychowania w duchu harcerskiego prawa i harcerskich metod wychowawczych. – Nie wolno rozmiękczać tych zasad, bo zapłacimy za to wysoką cenę. Kropla drąży skałę. Gdy odrzuci się lub zaniży jedną z wartości, wówczas cały system wychowania na tym traci – podkreślił. Na koniec jeszcze raz zachęcił kapelanów harcerskich do tego, by byli „siewcami wartości”.

Eucharystię koncelebrowali wszyscy obecni na szkoleniu kapelani harcerscy. Uczestniczyli w niej prelegenci, a także pracownicy Kurii Ordynariatu Polowego.

Szkolenie

Następnie kapelani przeszli do Sali konferencyjnej Ordynariatu Polowego, gdzie rozpoczęło się szkolenie. Zebranych powitał bp dr Józef Guzdek, który dokonał też otwarcia, natomiast ks. dr Jan Dohnalik, kanclerz kurii Ordynariatu Polowego, a jednocześnie koordynator duszpasterstwa harcerzy, przedstawił prelegentów oraz omówił plan szkolenia.

Jako pierwszy głos zabrał ks. dr Marek Adamczyk, wieloletni duszpasterz krajowy Skautów Europy, który wygłosił referat: „Nauczanie Kościoła na temat patriotyzmu i nacjonalizmu”. Następnie prof. dr hab. Grzegorz Nowik, przewodniczący ZHR, specjalista z zakresu historii wojskowości i harcerstwa, przedłożył wykład pt. „Patriotyzm w harcerstwie w latach 1918-1939”. Trzecim prelegentem był dr Marian Miszczuk, który wygłosił wykład na temat „Patriotyzm czynny w teorii i praktyce działania polskiego skautingu (1910-1918) oraz konspiracyjnego harcerstwa (1939-1945)”.

– Życzeniem naszym było, aby po wstępie ideowym spojrzeć na to zagadnienie również w ujęciu historycznym – powiedział jeszcze przed pierwszym wystąpieniem ks. dr Dohnalik, który jednocześnie pełnił funkcję moderatora całej konferencji.
Po trzech referatach nastąpiła dyskusja, którą rozpoczął kanclerz kurii. Pierwszy głos zabrał bp Guzdek, który podziękował prelegentom za podjęcie tego ważnego zagadnienia i tak szczegółowe potraktowanie tematu.

– W sprawach patriotyzmu i wychowania potrzebna jest wiedza. Drodzy księża! My, jako wychowawcy, powinniśmy posiadać wiedzę i opierać się na sile argumentów. Jest to bardzo ważne w procesie wychowawczym. Dlatego bardzo dziękuję szanownym prelegentom za przekaz tej wiedzy – powiedział.

Podkreślił również, że aby móc wyjść do młodego człowieka, należy posiadać nie tylko wiedzę, ale również umiejętność przekazania tej wiedzy młodym ludziom. Zagadnienie patriotyzmu jest bowiem poważnym wyzwaniem, które należy właściwie zrozumieć i właściwie kierować innych, zwłaszcza młodych.

Następnie ks. dr Dohnalik rozpoczął moderację panelu dyskusyjnego, w którym zebrani na szkoleniu kapelani harcerzy mogli zabrać głos, dopytać prelegentów o interesujące ich poruszone w wystąpieniach zagadnienia, ale także podzielić się własnym doświadczeniem z duszpasterskiej posługi wśród harcerzy. Dyskusja, w mniejszych grupach, toczona była również podczas przerwy na kawę.

Po przerwie uczestników czekał ostatni wykład przewidziany w programie szkolenia. Wygłosił go mgr Krzysztof Noworyta, a tematem wystąpienia było zagadnienie „Jak mówić o patriotyzmie”. Prelegent zwrócił uwagę słuchaczy, że chcąc skutecznie mówić o patriotyzmie, należy określić grupę do której chcemy trafić, a następnie dostosować do niej język i sposób przesłania. Wykład oparł na własnym przykładzie, jednocześnie pokazując, w jaki sposób należy to czynić, aby zaciekawić odbiorców.

Na zakończenie mgr Noworyta nawiązał do słów Marszałka Józefa Piłsudskiego: „Nastąpi pokój. Są w życiu narodów i państw zmagania, które nigdy nie ustają. Polskę również z innymi narodami oczekuje walka we wszechświatowych zapasach o pierwszeństwo w dziedzinie organizacji i kultury”.

Szkolenie podsumował ks. dr Dohnalik. Po zamknięciu obrad uczestniczący w nich kapelani duszpasterstwa harcerzy otrzymali certyfikaty poświadczające wzięcie udziału w szkoleniu.

Dawid Lipiński, Krzysztof Stępkowski | www.ordynariat.wp.mil.pl

Font Resize
Contrast

PASSWORD RESET

Zaloguj się