zhp.pl

Start Aktualności Bezpieczne #harcerskielato

Bezpieczne #harcerskielato

UDOSTĘPNIJ
, / 932
Bezpieczne #harcerskielato

Dziś pierwszy wolny dzień tegorocznych wakacji! Część z Was pewnie rozpoczęła już swój tegoroczny wypoczynek. Harcerskie lato stanowi podsumowanie śródrocznej pracy wychowawczej drużyny i jest jednym z najważniejszych momentów roku harcerskiego. Zadbajmy o to, aby wypoczynek był nie tylko niezapomnianą przygodą w bezpośrednim kontakcie z przyrodą, ale żeby przede wszystkim był bezpieczny. 

Każdego roku podczas Harcerskiej Akcji Letniej Związek Harcerstwa Polskiego organizuje prawie 1500 obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży z całej Polski. W czasie wyjazdów harcerki i harcerze kształtują swój charakter, uczą się w działaniu, zdobywają nowe umiejętności i spędzają czas w grupie rówieśniczej. W roku 100-lecia odzyskania Niepodległości i 100-lecia ZHP kulminacyjnym momentem harcerskiej akcji letniej będzie dla nas Zlot ZHP Gdańsk 2018, który odbędzie się między 6 a 16 sierpnia 2018 roku. Weźmie w nim udział prawie 15 000 harcerzy i harcerek z całej Polski.

Przed wyjazdem na obóz czy kolonię zachęcamy kadrę do odwiedzenia strony Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej, na której znajduje się m.in. poradnik “bezpieczeństwo w ZHP”, instrukcja HALiZ oraz szerokie poradnictwo dotyczące organizacji wypoczynku. Zachęcamy rownież, aby przed wyjazdem zapoznać z protokołem uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami.

 

Podczas tworzenia “protokołu uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami” rozpoczęły się również konsultacje materiału “Wytyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla harcerskich obozów namiotowych” przygotowanego przez Państwową Strażą Pożarną.

Podczas harcerskiego lata kontynuujemy prace nad tym dokumentem i potrzebujemy w tym Waszej pomocy. Zgodnie z prośbą Komendanta Głównego PSP, przekazujemy Wam wytyczne do pilotażu w trakcie tegorocznych obozów. Mamy realną możliwość wpłynięcia na to, jakie zapisy znajdą się w dokumencie “Wytyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla harcerskich obozów namiotowych”. Nie jesteśmy jednak w stanie wypracować optymalnej ich treści, które PSP będzie chciała wdrożyć do regularnego stosowania w przyszłym roku, inaczej niż przy Waszej pomocy. Wszelkie uwagi dotyczące dokumentu prosimy przekazywać właściwemu pełnomocnikowi komendanta chorągwi ds. HAL, który zbierze je i przekaże pełnomocnikowi Naczelniczki ZHP ds. Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej.

PASSWORD RESET

Zaloguj się