zhp.pl

Start Aktualności Weź udział w badaniach dotyczących instrumentów metodycznych

Weź udział w badaniach dotyczących instrumentów metodycznych

UDOSTĘPNIJ
, / 1141
Weź udział w badaniach dotyczących instrumentów metodycznych

Od marca 2018 roku przy Głównej Kwaterze ZHP działa Zespół projektowy ds. reformy instrumentów metodycznych (ZIM). Chcemy rzetelnie przyjrzeć się temu, jak obecnie się nimi pracuje i odkryć to, co wymaga zmian. Ważnym etapem zbierania danych były kompleksowe zajęcia badawcze dla wychowanków i spotkania konsultacyjne dla wychowawców przeprowadzone podczas Zlotu ZHP. Poniżej znajdują się obecnie prowadzone, uzupełniające, badania: 

1. Badanie opinii i preferencji instruktorów Badanie ma charakter ilościowy i służy zbadaniu tendencji w kształtowaniu się opinii o wybranych kwestiach możliwie dużej grupy respondentów. Zawarte w ankiecie pytania dotyczą wybranych aspektów, które pojawiły się w dyskusjach ZIM na podstawie dotychczasowych badań i głosów w nich wyrażonych. Nie zadajemy w nim bardzo pogłębionych pytań, ale jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły – także w razie spraw związanych z kwestiami nieujętymi w poniższym badaniu zachęcamy do kontaktu z Zespołem. 

Badanie jest kierowane do instruktorów ZHP oraz osób pełniących funkcje instruktorskie. W przypadku pytań o drużynę uczestnika badania przyjmujemy, że jeśli uczestnik nie działa już z podstawową jednostką organizacyjną, chodzi o drużynę, w której po raz ostatni pełnił służbę instruktorską. 

Badanie można wypełnić do 20.01.2019 r. 

2. Badanie opinii i preferencji wychowanków Celem ankiety jest zbadanie opinii wychowanków, czyli sprawdzenie jak sami harcerze, harcerze starsi i wędrownicy postrzegają poszczególne instrumenty. Zależy nam na dotarciu do jak największej ilości osób, więc zapraszamy do udostępniania linku do badania: – drużynowym drużyn harcerskich, którzy wypełniają ankietę na podstawie odpowiedzi harcerzy; – harcerzom starszych i wędrownikom, którzy wypełniają ankietę samodzielnie. 

Ankieta – w trakcie przygotowania.
Badanie można wypełnić do 30.01.2019 r. 

3. Badanie zainteresowań Jednym zadań ZIM będzie dostosowanie sprawności do zainteresowań obecnej młodzieży. W związku z tym prosimy o rozesłanie poniższej ankiety dot. zainteresowań do harcerzy i harcerek z Waszych środowisk. Ankieta jest również dostępna w aplikacji HarcApp, a jej wypełnienie zajmuje nie więcej niż 10 minut. Zależy nam na dotarciu do jak największej ilości osób, więc zapraszamy do udostępniania linku do badania: 

– drużynowym drużyn harcerskich, którzy wypełniają ankietę na podstawie odpowiedzi harcerzy, 

– harcerzom starszych i wędrownikom, którzy wypełniają ankietę samodzielnie. 

Badanie można wypełnić do 20.01.2019 r.

Font Resize
Contrast

PASSWORD RESET

Zaloguj się