zhp.pl

Start Aktualności Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

fot. Kimberly Fermer
UDOSTĘPNIJ
, / 697
Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14 października obchodzimy ważny dla wszystkich Polaków Dzień Edukacji Narodowej. Jest to święto wszystkich wychowawców – także całej kadry Związku Harcerstwa Polskiego.

Druhny i Druhowie!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę złożyć wszystkim nauczycielom, wykładowcom, pedagogom, ale przede wszystkim harcerskim wychowawcom i instruktorom najserdeczniejsze życzenia z okazji Waszego święta. Abyście dalej z pasją i zaangażowaniem wychowywali kolejne pokolenia młodych Polaków.

Życzę Wam wielu osiągnięć na polu zawodowym i osobistym, mnóstwa wzruszeń i radości, jakie daje kształtowanie młodych ludzi, wrażliwości na ich potrzeby i satysfakcji z pełnionej każdego dnia służby. Życzę Wam, aby każdy dzień dawał nowe siły na trudnej i pełnej wyzwań ścieżce wychowawcy.

hm. Małgorzata Sinica
Naczelnik ZHP

PASSWORD RESET

Zaloguj się