zhp.pl

Start Aktualności Zostań członkiem Rady Fundacji Światowe Jamboree

Zostań członkiem Rady Fundacji Światowe Jamboree

UDOSTĘPNIJ
, / 984
Zostań członkiem Rady Fundacji Światowe Jamboree

Główna Kwatera ZHP, działając jako zarząd Związku Harcerstwa Polskiego, który jest Fundatorem Fundacji Światowe Jamboree, ogłasza konkurs na członków Rady Fundacji. 

Do kompetencji Rady Fundacji, zgodnie ze statutem Fundacji, należy:

  1. Nadzór nad działalnością Fundacji,
  2. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
  3. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  4. Ocena pracy Zarządu,
  5. Opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działalności Fundacji przygotowanych przez Zarząd w oparciu o uchwalone wcześniej wytyczne głównych kierunków działalności Fundacji,
  6. Wyrażanie opinii o sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
  7. Dokonywanie zmian w Statucie Fundacji,
  8. Podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeżonych postanowieniami Statutu.

Zgłoszenia przyjmowane są do 21 kwietnia 2017 roku.

SPCh_FŚJ_Konkurs na członków Rady Fundacji_20170328 

Font Resize
Contrast

PASSWORD RESET

Zaloguj się