zhp.pl

Start Aktualności Znamy wyniki programu grantowego dla drużyn Messengers of Peace

Znamy wyniki programu grantowego dla drużyn Messengers of Peace

UDOSTĘPNIJ
, / 1523
Znamy wyniki programu grantowego dla drużyn Messengers of Peace

Messengers of Peace (Posłannicy Pokoju) to inicjatywa zapoczątkowana przez Światowy Komitet Skautowy w 2011 r., która ma na celu wspierać i inspirować młodych ludzi do działania na rzecz społeczności lokalnej. Każde działanie podejmowane przez skautów, niezależenie od jego skali, które wiąże się z poprawą bezpieczeństwa czy pozytywną zmianą warunków bytowych lub zdrowotnych części społeczeństwa, wpisuje się w ideę posłannictwa pokoju. Główna Kwatera ZHP dokonała wyboru 13 projektów, które zostaną dofinansowane w ramach programu grantowego dla drużyn Messengers of Peace. 

W tej edycji programu do realizacji zostały wybrane następujące projekty:

 • Festiwal żarła wielkopolskiego, 12 DSH “Cor subitis”, drużynowa Kinga Wiatrowska
 • Pomagam, bo chcę. Chcę, bo umiem, 12 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska z Handzlówki, drużynowa Magdalena Trojnar
 • Jak nie my to kto – chętna pomoc to jest to!, 7 RDH “Dębina”, drużynowa Anita Traczyńska
 • Morska biblioteka plenerowa, Harcerski Klub Wodny “San”, członek HKW Daria Froń
 • Rezultaty przez warsztaty, 6 Poznańska Drużyna Wędrownicza im. Emilii Sczanieckiej, drużynowa Ewa Wasilewska
 • I Ty możesz zostać bohaterem!, 66 Sokołowska Drużyna Harcerska “Wilki”, drużynowy Mariusz Kroll
 • Dziadkowie i wnuki – razem do dzieła, 24 Bożepolska Drużyna Harcerska, przyboczna Agnieszka Wos-Hejomowska
 • Jutro popłyniemy daleko…,50 WDH im. Bronisława Pietraszewicza ps. “Lot”, drużynowa Katarzyna Walendziak
 • Pokochaj hokej, pokochaj ludzi, Drużyna Wędrownicza “Jupijajej”, drużynowy Jakub Udziela
 • Przez sztukę o wartościach, 1 Artystyczna Wielopoziomowa Drużyna Harcerska AKT.es, drużynowa Ksenia Grekulak
 • Radośniej od rana, 27 Podhalańska Drużyna Harcerska NS “Śtuderoki” – Beata Jachymiak
 • Pełny brzuch i zdrowy duch, 7 GGZ “Misie Szczęślaczki”, drużynowa Monika Szymańska
 • Peace Maker, Szczep “Po drodze”, drużynowa Marta Stawska.

 

Główna Kwatera ma do rozdysponowania jeszcze dofinansowania dla 2 projektów. Jeśli masz pomysł na działanie na rzecz społeczności lokalnej, zapoznaj się z kilkoma ważnymi informacjami:

 • Projekt zgłaszany do konkursu powinien być pomysłem na realizację harcerskiej służby na rzecz społeczności lokalnej (np. szkoły, wsi, gminy, osiedla, dzielnicy), która odpowiadać będzie aktualnym potrzebom wybranej społeczności.
 • Celem realizacji zgłaszanych projektów powinna być chęć osiągnięcia pozytywnej zmiany i poprawy aktualnego stanu społeczności lokalnej za pośrednictwem pełnionej na jej rzecz harcerskiej służby.
 • Tematyka projektów konkursowych powinna być związana ze wspieraniem osób w trudnej sytuacji finansowej i zwiększaniem ich szans na życie w godnych warunkach.
 • Projekty mogą być realizowane w okresie od 1 listopada 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.
 • Koordynatorem projektu powinien być drużynowy lub – w przypadku, gdy drużynowy nie jest osobą pełnoletnią – opiekun drużyny.
 • Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego projektu to 1.200,00 PLN.
 • Zgłoszenie do programu musi być uprzednio zaakceptowane przez komendanta hufca.
 • Karta zgłoszenia projektu musi zostać zeskanowana i wysłana na adres MoP@zhp.pl 
 • Ocenie merytorycznej zostaną poddane projekty, które spełnią następujące kryteria formalne: podstawowa jednostka (drużyna lub gromada) zarejestrowana jest w systemie elektronicznej Ewidencji ZHP, całkowity wnioskowany wkład finansowy z programu Messengers of Peace nie przekracza kwoty 1.200,00 PLN, uzyskana akceptacja komendanta hufca. Ocena merytoryczna zostanie dokonana przez Główną Kwaterę ZHP biorąc pod uwagę sposób w jaki projekt odpowiada na potrzeby społeczności lokalnej, adekwatność służby do wieku członków podstawowej jednostki (gromady lub drużyny), kreatywność i unikalność pomysłu na harcerską służbę. Główna Kwatera ZHP dokona wyboru 10 projektów, które zostaną zaakceptowane do realizacji.
 • Informacja o akceptacji projektu do realizacji zostanie podana mailowo. Koordynatorzy zwycięskich projektów zobowiązani będą do udziału w warsztatach wstępnych w ostatni weekend października oraz w warsztatach ewaluacyjnych, w których udział sfinansowany będzie ze środków programu Messengers of Peace, a także do bieżącego dokumentowania (fotografowania, nagrywania) prowadzonej służby.

Jeżeli masz pytania – skontaktuj się z nami! Wyślij e-mail na adres MoP@zhp.pl!
Koordynatorem programu jest phm. Aleksandra Kurek (Główna Kwatera ZHP/Biuro Kandydatury Jamboree 2023).

PASSWORD RESET

Zaloguj się