zhp.pl

Start Aktualności Wybór Władz Naczelnych

Wybór Władz Naczelnych

fot. Piotr Rodzoch
UDOSTĘPNIJ
, / 2711
Wybór Władz Naczelnych

Zjazd niemalże jednogłośnie wybrał członków Rady Naczelnej ZHP. Zostało nim 30 instruktorów i instruktorek z całej Polski. Oto i oni:

 • hm. Marcin Adamski – Chorągiew Stołeczna,
 • phm. Karol Bikowski – Chorągiew Białostocka,
 • hm. Wojciech Cabaj – Chorągiew Kujawsko – Pomorska,
 • hm. Stanisław Dubiel – Chorągiew Dolnośląska,
 • phm. Michał Dymek – Chorągiew Lubelska,
 • pwd. Łukasz Fabich – Chorągiew Ziemi Lubuskiej,
 • hm. Patrycja Gołębiowska – Chorągiew Krakowska,
 • phm. Magdalena Łuszcz – Chorągiew Krakowska,
 • hm. Adam Hadław – Chorągiew Podkarpacka,
 • hm. Magdalena Górna – Prudel – Chorągiew Śląska,
 • phm. Anna Hawrylak – Chorągiew Podkarpacka,
 • hm. Gabriela Jaskulska – Chorągiew Wielkopolska,
 • hm. Ilona Jaworska – Chorągiew Mazowiecka,
 • hm. Rafał Jurczyk – Chorągiew Warmińsko – Mazurska,
 • hm. Agnieszka Kępa – Chorągiew Zachodniopomorska,
 • hm. Łukasz Kochowski – Chorągiew Gdańska,
 • hm. Robert Konarski – Chorągiew Mazowiecka,
 • hm. Katarzyna Kurowska – Chorągiew Łódzka,
 • hm. Michał Landowski – Chorągiew Stołeczna,
 • hm. Paulina Lew – Chorągiew Dolnośląska,
 • hm. Mariusz Maciów – Chorągiew Śląska,
 • hm. Adam Malarz – Chorągiew Śląska,
 • hm. Artur Ośko – Chorągiew Opolska,
 • hm. Wojciech Pietrzczyk – Chorągiew Kielecka,
 • hm. Dariusz Potasznik – Chorągiew Wielkopolska,
 • hm. Andrzej Sawuła – Chorągiew Gdańska,
 • hm. Ewa Sidor – Chorągiew Stołeczna,
 • hm. Jarosław Słoma – Chorągiew Kujawsko – Pomorska,
 • hm. Maciej Siwiak – Chorągiew Wielkopolska,
 • hm. Tomasz Tomczyk – Chorągiew Łódzka.

Zjazd po długich i burzliwych obradach wybrał członków Naczelnego Sądu Harcerskiego, a także Centralnej Komisji Rewizyjnej. Pierwszy odpowiada za interpretacje Statutu, najważniejszego dokumentu organizacji, a także rozstrzyga wszystkie sprawy, działając jak sąd koleżeński. Drugie ciało pełni funkcję kontroli władz naczelnych, rozliczając ich w różnych obszarach.

Do Naczelnego Sądu Harcerskiego zostali wybrani:

 • hm. Krzysztof Pater (Chorągiew Stołeczna) – Przewodniczący,
 • hm. Jan Orgelbrand (Chorągiew Kujawsko-Pomorska) – wiceprzewodniczący,
 • hm. Janina Nowaczyk (Chorągiew Wielkopolska)
 • hm. Mirosław Froń (Chorągiew Podkarpacka)
 • hm. Maciej Grzemski (Chorągiew Warmińsko-Mazurska)
 • hm. Grzegorz Handorf (Chorągiew Zachodniopomorska)
 • hm. Piotr Jurczak (Chorągiew Białostocka)
 • hm. Paweł Miłobędzki (Chorągiew Krakowska)
 • hm. Adam Myszk (Chorągiew Gdańska)
 • hm. Tomasz Rawski (Chorągiew Śląska)
 • hm. Tadeusz Walaszek (Chorągiew Łódzka)

Do Centralnej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

 • hm. Ludwika Dębicka (Chorągiew Gdańska) – Przewodnicząca CKR
 • hm. Anna Piekarz (Chorągiew Śląska) – Wiceprzewodnicząca CKR
 • hm. Krzysztof Osmański (Chorągiew Mazowiecka) – Wiceprzewodniczący CKR
 • hm. Marta Bajrakowska-Syrek (Chorągiew Dolnośląska) – Sekretarz CKR
 • hm. Paweł Lipiński (Chorągiew Zachodniopomorska)
 • hm. Andrzej Przybyła (Chorągiew Wielkopolska)
 • hm. Krzysztof Rudziński (Chorągiew Stołeczna)
 • hm. Marek Klimowski (Chorągiew Opolska)
 • phm. Robert Kubiczek (Chorągiew Krakowska)
 • hm. Maciej Wlazło (Chorągiew Kielecka)
 • hm. Waldemar Dolata (Chorągiew Kujawsko-Pomorska)

PASSWORD RESET

Zaloguj się