zhp.pl

Start Aktualności Trwa konkurs z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej

Trwa konkurs z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej

fot. teg.edu.pl, Grupa Zagranica
UDOSTĘPNIJ
, / 992
Trwa konkurs z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej

Trwa 19. edycja europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej. Wydarzenie obchodzone jest w tym roku w dniach 18 – 26 listopada. Z tej okazji zachęcamy do udziału w organizowanym przez zespół projektu “Aktywni Obywatele Świata” konkursie “Myśl globalnie, działaj lokalnie”.

Hasło tegorocznej edycji TEG to: Cele Zrównoważonego Rozwoju. Przyszłość świata zależy od nas! Inicjatorem i koordynatorem europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej jest, tradycyjnie już, Grupa Zagranica.  Hasło Tygodnia Edukacji Globalnej wybierane jest na corocznym spotkaniu Sieci Koordynatorów i Koordynatorek Edukacji Globalnej, działającej przy Centrum Północ-Południe Rady Europy. Na wybór tego właśnie tematu wpłynęła potrzeba dalszej promocji agendy Celów Zrównoważonego Rozwoju, przyjętej w 2015 roku przez ONZ. Cele w tym roku obchodziły swoje drugie urodziny. Czas mija szybko, a społeczność międzynarodowa ma nadal bardzo dużo do zrobienia, by zbliżyć się do realizacji 17 Celów, zapisanych w tak zwanej „Agendzie 2030″. Warto więc w ramach tegorocznych działań skierowanych do młodych ludzi, skupić się na tym, jakich wyzwań dotyczą Cele Zrównoważonego Rozwoju i jakie mamy wszyscy i wszystkie powinności wobec ich realizacji.

Zachęcamy do udziału we wspomnianym konkursie, który dzieli się na 3 etapy.

  • do 26 listopada drużyny konkursowe mają czas na zgłoszenie planu akcji lokalnej, otrzymanie akceptacji planu oraz przeprowadzenie akcji. Prosimy o używanie tego formularza. 
  • do 28 listopada (można wcześniej) drużyny konkursowe mają czas na wysłanie raportów z akcji wraz z dokumentacją finansową potrzebną do zwrotu poniesionych kosztów (bilety, faktury, itp.). Wzór raportu dostępny jest tutaj.
  • terminie 30.11-3.12 (do 23:59) odbędzie się publiczne głosowanie internetowe na najlepszą akcję lokalną.
  • Wyniki zostaną ogłoszone 4 grudnia. 

Zachęcamy do udziału wszystkie jednostki ZHP: gromady zuchowe, drużyny harcerskie, starszoharcerskie i wędrownicze, kręgi akademickie i instruktorskie oraz patrole zadaniowe.

Przedmiotem konkursu jest zorganizowanie akcji lokalnej, którą można zakwalifikować do jednej z dwóch kategorii: PRZYRODA lub SPOŁECZEŃSTWO. Akcja ma za zadanie wnieść trwałą pozytywną zmianę w lokalnym środowisku. Powinna zostać przygotowana, przeprowadzona i podsumowana w oparciu o metodologię Działań Globalnie Świadomych.

Dodatkowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się w poprzednim wpisie na temat konkursu. 

REGULAMIN KONKURSU

PASSWORD RESET

Zaloguj się