zhp.pl

Start Aktualności Spotkanie Pilotów Chorągwi i kadr wychowania wodnego w ZHP

Spotkanie Pilotów Chorągwi i kadr wychowania wodnego w ZHP

fot. Marta Zarzeczna
UDOSTĘPNIJ
, / 879
Spotkanie Pilotów Chorągwi i kadr wychowania wodnego w ZHP

W dniach 6-8 października 2018 roku w Harcerskim Ośrodku Wodnym STANICA we Wrocławiu odbyło się doroczne spotkanie Pilotów Chorągwi i kadr wychowania wodnego ZHP. W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 instruktorów reprezentujących chorągwie dolnośląską, gdańską, kielecką, lubelską, łódzką, mazowiecką, podkarpacką, stołeczną, śląską, wielkopolską oraz przedstawicielka ZHP w Edynburgu, gdzie powstaje polska drużyna wodna.

W związku z kończącą się kadencja władz naczelnych spotkanie miało głównie charakter podsumowujący działania Wydziału Wychowania Wodnego GK ZHP w latach 2014–2017. Rozmawiano między innymi o programie wychowania wodnego ZHP i jego kontynuacji, poradnictwie dla drużynowych, kryteriach drużyny wodnej. W mijającej kadencji doszło do stworzenia szeregu instrumentów metodycznych dla wodniaków, tj. spójnego systemu stopni wodniackich i sprawności w sześciu dziedzinach: żeglarstwa, motorowodniactwa, wioślarstwa, kajakarstwa, nurkowania i ratownictwa wodnego. System ten ma opracowane wydawnictwo, książeczkę do potwierdzenia zdobycia stopni i sprawności oraz wyprodukowane plakietki stopni i sprawności. Jest też część zuchowa zawierająca stopień zuchowy, sprawności indywidualne i zespołowe.

Osobne miejsce poświęcono stuleciu harcerstwa wodnego w Polsce. Było ono upamiętnione za pomocą odznak stulecia dla drużynowych, plakietek stulecia dla harcerzy, Balem Stulecia w Gdyni, wystawą w Muzeum Harcerstwa w Warszawie, okolicznościowym znakiem krótkofalarskim HF100HRW i 14 wydarzeniami stulecia, które zaliczono do kluczowych imprez mających regionalne i ogólnopolskie znaczenie dla harcerskiego ruchu wodnego. Na każdym z wydarzeń stulecia podnoszono specjalnie przygotowaną na tę okoliczność flagę stulecia, która odwiedziła w ciągu roku stulecia wszystkie ważne wydarzenia wodniackie w Polsce. Na fladze stulecia środowiska, które uczestniczyły w wydarzeniu, naszywały swoje plakietki, dzięki czemu powstała unikalna flaga z naniesionymi oznaczeniami drużyn harcerskich działających w roku stulecia harcerskiego ruchu wodnego.

Podczas odprawy, w roku stulecia harcerskiego ruchu wodnego i jednocześnie w roku gen. Mariusza Zaruskiego, piloci chorągwi zaproponowali utworzenie Medalu Zaruskiego przyznawanego za wybitne osiągnięcia na rzecz wychowania wodnego w ZHP.

Podczas spotkania zarząd Centrum Wychowania Morskiego ZHP przedstawił informacje dotyczące działania CWM ZHP. Uczestnicy zwiedzili Harcerski Ośrodek Wodny Rancho we Wrocławiu. Nie mogło zabraknąć części, podczas której każdy regionalny zespół prezentował swoje tegoroczne osiągnięcia i plany na przyszłość. W czasie zbiórki zawiązał się zespół wychowania wodnego, który ma zamiar rozpocząć działalność w chorągwi wielkopolskiej.

Zbiórka pilotów to spotkanie kadr wychowania wodnego. Kolejne spotkanie będzie miało miejsce w lutym w Warszawie podczas Konferencji Wychowanie Wodne w ZHP. Tam, już po zjeździe ZHP i po przyjęciu strategii dla ZHP, zostanie określona strategia dla harcerskiego ruchu wodnego na lata 2018–2021.

PASSWORD RESET

Zaloguj się