Zgłoś się na V Zlot Kadry ZHP

Tomasz Fliszkiewicz
25/04/2017
~ 2 min czytania
Zarezerwuj termin na V Zlot Kadry ZHP! Bądź z nami na największym ogólnopolskim spotkaniu kadry Związku Harcerstwa Polskiego. W dniach 18-22 sierpnia spotkamy się na ziemi świętokrzyskiej, w kieleckiej Tokarni.  W czasie zlotowych kursów, gier i warsztatów skupimy się na doskonaleniu warsztatu metodycznego, kształceniowego, zainspirujemy cię do jeszcze ciekawszej pracy w drużynach, hufcach i chorągwiach. Na trzy miesiące przez Zjazdem ZHP porozmawiamy o tym, jak Związek zmienia się w ostatnich latach i jaki kurs powinien obrać na najbliższe. Dodatkowa składka członkowska zadaniowa wynosi 220 zł. Kadra zlotu przygotowała szlaki dedykowane osobom pełniącym różne funkcje w ZHP. Szlaki – oferta programowa V Zlotu Kadry: Szlak łowicki – poziom przewodnikowski 1. Szlak drużynowych w wieku od 16 do 25 roku życia w formule Odkrycia SWA (Odznaka Skautów Świata) z trzema podobozami: a. Środowisko naturalne b. Rozwój wspólnoty lokalnej c. Pokój 2. Szlak drużynowych 26+ 3. Szlak dla szefów Jednostek Specjalnościowych „Bądź gotów” Szlak góralski – poziom podharcmistrzowski, funkcje programowo-metodyczne i kształceniowe 1. Kurs dla kadry wspierającej specjalności 2. Szkolenie trenerskie programu SWA (Odznaka Skautów Świata) z trzema podobozami: a. Środowisko naturalne b. Rozwój wspólnoty lokalnej c. Pokój 3. Szkolenie trenerskie programu „Etyki środowiskowej” (Leave no Trace) 4. Szkolenie trenerskie programu „Pięknie być sobą” (Free being me) 5. Szlak namiestników 6. Szlak komendantów szczepów Szlak kaszubski – wsparcie w dziedzinach innych niż metodyka 1. Kurs hufcowych instruktorów ds. zagranicznych 2. Szlak absolwentów szkoleń z obszaru promocji „Treść jest najważniejsza” 3. Szlak komendantów hufców 4. Szlak dla osób pozyskujących środki „Którędy po złoto?” Szlak kurpiowski - dla harcmistrzów  Zgłoś się na V Zlot Kadry ZHP!