zhp.pl

Start Aktualności Rekrutacja do zespołu ds. współpracy zagranicznej WAGGGS – dłużej!

Rekrutacja do zespołu ds. współpracy zagranicznej WAGGGS – dłużej!

UDOSTĘPNIJ
, / 2048
Rekrutacja do zespołu ds. współpracy zagranicznej WAGGGS – dłużej!

Wydział Zagraniczny Głównej Kwatery ZHP wydłuża do 15 maja termin otwartej rekrutacji do zespołu ds. współpracy zagranicznej WAGGGS. Zespół będzie ściśle współpracował z Komisarką Zagraniczną ZHP. 

Chcesz wpływać na wypełnianie misji i wizji Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek (WAGGGS)? Dbać o wykorzystywanie możliwości, które oferuje stowarzyszenie? Chcesz kreować i koordynować realizację programów WAGGGS, wspierać harcerki i harcerzy w kontaktach międzynarodowych, nawiązywać nowe kontakty z organizacjami członkowskimi WAGGGS?

Posiadasz doświadczenie, umiejętności, czas i zapał?

Już dziś oferujemy Ci możliwość kreowania skautowej współpracy międzynarodowej. To również bardzo dobra okazja, by zgodnie z hasłem Grow rozwijać swoje umiejętności, bezpośrednio wpływając na rozwój ZHP. Nie przegap tej możliwości.

Razem zmieniajmy świat!

Kilkuosobowy zespół ds. współpracy zagranicznej WAGGGS zajmie się planowaniem i realizacją zadań w następujących obszarach:

 • Dzień Myśli Braterskiej – propozycja programowa i działania całoroczne
 • wolontariat w ośrodkach światowych WAGGGS oraz kursy i inne wydarzenia odbywające się w tych ośrodkach
 • program Free Being Me
 • program Stop The Violence
 • realizacja strategii WAGGGS

a także innych wynikających z dynamicznie rozwijającego się stowarzyszenia WAGGGS oraz potrzeb ZHP.

Zapraszamy osoby:

 • będące instruktorkami lub instruktorami ZHP co najmniej z otwartą próbą podharcmistrzowską,
 • mające zaliczoną służbę instruktorską i mogące przedstawić pozytywną opinię bezpośredniego przełożonego,
 • posiadające umiejętność swobodnego porozumiewania się w języku angielskim (znajomość innych języków będzie dodatkowym atutem),
 • posiadające doświadczenie w pracy instruktorskiej co najmniej na poziomie hufca,
 • otwarte na inne kultury, zainteresowane zagadnieniami współpracy międzynarodowej (mile widziane doświadczenie we współpracy międzynarodowej – skautowej).

W uzasadnionych przypadkach będą brani pod uwagę kandydatki i kandydaci, którzy nie spełniają wszystkich warunków.

Aplikacja powinna zostać przesłana drogą elektroniczną na adres komisarki zagranicznej ZHP – Moniki Grądeckiej (ic_wagggs@zhp.pl) nie później niż do godz. 23.59 15 maja 2017! 

W e-mailu należy odnieść się do wymienionych wyżej wymagań rekrutacyjnych oraz załączyć:

 1. Curriculum Vitae, zawierające dane personalne i harcerskie takie jak data urodzenia, przydział służbowy do jednostki ZHP, stopień instruktorski.
 2. Opinię bezpośredniego przełożonego.
 3. List motywacyjny, opisujący powody składania aplikacji, doświadczenie oraz umiejętności.

Wysyłając zgłoszenie kandydatka/kandydat jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

 

PASSWORD RESET

Zaloguj się