zhp.pl

Start Aktualności Programowa wiosna zainspirowała ZHP!

Programowa wiosna zainspirowała ZHP!

fot. Marcin Biliński
UDOSTĘPNIJ
, / 830
Programowa wiosna zainspirowała ZHP!

W dniach 4-5 marca 2017, w Warszawie, odbył się Weekend Programowy. Instruktorzy z całej Polski spotkali się podczas Harcerskiej Gry Konferencyjnej Impuls 3.0 oraz inspirujących warsztatów INSPiRADA 3.0.

Weekend Programowy rozpoczął Impuls 3.0 – Harcerska Gra Konferencyjna. Instruktorzy z różnych środowisk spotkali się w siedzibie Chorągwi Stołecznej, aby dyskutować nad bieżącymi dylematami kadry programowo-wychowawczej ZHP.

Podczas trzech prelekcji wprowadzających, mówcy pobudzili uczestników do żywej dyskusji nad podjętymi tematami. Był to wstęp do późniejszej Harcerskiej Gry Konferencyjnej. Podczas gier instruktorzy wypracowywali rozwiązania problemów, które nurtują obecnie wielu instruktorów. Moderatorzy prowadzili z uczestnikami dyskusję na tematy: harcerskiej hierarchii wartości – czy opinia wśród wychowawców jest zgodna z dokumentami wychowawczymi ZHP; systemu metodycznego – czy zawodzi koncepcja systemu, czy sposób realizacji; kto buduje program drużyn – zastępy czy zwierzchnicy; oraz Harcerskiego Systemu Wychowawczego, który sprawia problemy w zrozumieniu i stosowaniu. Wnioski wysnute przez zgromadzonych będą istotnym punktem podczas wprowadzania zmian programowo-wychowawczych w ZHP.

Drugi dzień Weekendu Programowego pomagał rozbudowywać warsztat umiejętności w obszarze wsparcia programowego na szczepu hufca. Uczestnicy, na podstawie ankiety, zostali dopasowani do zajęć odpowiadających na potrzeby konkretnych środowisk.

Instruktorzy poznawali sposoby wspierania i nadzorowania procesu budowania programu w drużynach, a także promowania propozycji programowych wśród kadr drużyn. Dzięki INSPiRADZIE 3.0 kadra mogła poznać nowe sposoby prowadzenia form doskonalących i poradnictwa dla drużynowych oraz sposoby na skuteczne motywowanie kadry. Na warsztatach uczestnicy dowiedzieli się także jak popularyzować specjalności oraz edukacje globalną.

PASSWORD RESET

Zaloguj się